A A

Zorg & Welzijn

Samenstelling Commissie Zorg & Welzijn (Z&W)

ZORG
 • Til van de Berg
 • Frans Smits
 • Wim Verstraaten
 • Anny Wouters

 • WELZIJN
 • Wim Compier
 • Joke Hooijdonk
 • Jan Mettler
 • Toon van Heertum
 • Inge Kools
 • Janus van Weert
 • Wat de seniorenraad verstaat onder Welzijn en Dienstverlening wordt duidelijk na het lezen van de definities.
  Welzijn is het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht. Welzijn is iets dat mensen individueel beleven en staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor het welzijn. Welzijn wordt meer bepaald door sociale stabiliteit dan door economische vooruitgang.

  Het onderwerp welzijn zal de komende tijd steeds belangrijker worden. Zeker nu alle gevolgen van de welvaart, opgebouwd vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, hun tol beginnen te eisen. Voorzieningen zijn niet langer houdbaar en de participatiemaatschappij is geboren. Dit zal onmiskenbaar gevolgen hebben op het leven en welzijn van de senioren.
  Met betrekking tot het onderwerp welzijn heeft de Commissie Welzijn & Dienstverlening in de afgelopen jaren de rapporten “Het zich thuis voelen van de Schijndelse senioren” en "Sociale veiligheid" geschreven.
  De conclusies en aanbevelingen zijn nog steeds actueel.

  Dienstverlening is het leveren van een dienst of pakket van diensten aan een andere partij. Dienstverlening wordt door de Van Dale gedefinieerd als: "hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan het publiek".

  Met betrekking tot dit onderwerp denkt de Seniorenraad aan diverse vormen van dienstverlening zoals:
  Openbare dienstverlening door b.v gemeente en instellingen als Huis & Erf, thuiszorginstanties en het Openbaar Vervoer.
  Het rapport “Openbaar vervoer van en vanuit Schijndel met betrekking tot de bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen” is in 2012 uitgegeven en de conclusies en aanbevelingen blijven onze aandacht houden.
  In 2015 is de studie naar “Gemeentelijke dienstverlening” gestart. Dit project zal medio 2016 woerden afgesloten.

  Een bijzondere vorm van dienstverlening is digitale dienstverlening. In 2014 is een rapport over dit onderwerp verschenen. Regelmatig worden conclusies en aanbevelingen geëvalueerd.

  Een derde  vorm van dienstverlening is de commerciële dienstverlening door b.v. banken en winkels.

  Wilt u meedoen en wilt u ook uw stem laten horen in een projectgroep Welzijn & Dienstverlening, meldt u dan aan via onderstaande link.

  Aanmelden Seniorenraad-activiteiten