A A

Activiteiten

Aanbevelingen uit rapporten worden gevolgd. Zo is er in verband met het openbaar vervoer regelmatig contact geweest met reizigersoverleg. Met betrekking tot het ov naar Heeswijk-Dinther en Boxtel is als laatste het volgende geantwoord:
“De inzet van de buurtbusjes in Brabant is tot en met het einde van de huidige concessieperiode bevroren. Oftewel, er worden geen aanpassingen meer verricht in 2014. Voor 2015 kunnen ook geen aanpassingen op buurtbuslijnen worden doorgevoerd (daarna wordt het een kosten/batenafweging van de vervoerder). De basis voor deze dienstregeling is de dienstregeling van 2014.
Daarnaast moeten we inzien dat buurtbussen worden gereden door vrijwilligers. Hierdoor wordt nergens in Brabant op zondag gereden. Als de vervoersvraag aanwezig is, en de buurtbusvereniging wil dit graag uitvoeren, kan overwogen worden om op zaterdag te rijden. Het verzoek om zeven dagen per week van en naar Best is daarom niet realistisch omdat de vervoersvraag te beperkt is en het daardoor de vraag is of op zaterdag gereden moet worden.”
Met dit antwoord kunnen wij niet anders dan het onderwerp, althans voorlopig, afsluiten.
Een van de aanbevelingen uit het rapport “Digitale dienstverlening” is de informatieverstrekking op papier. Nog ca.10 jaar zou alle informatie op deze wijze beschikbaar moeten blijven. In de snel digitaliserende wereld worden onze convenantpartners hier regelmatig op aangesproken. Dit zullen we ook in de toekomst blijven doen.

De studie “Sociale Veiligheid“ laat zien dat senioren zelf veel kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Daar waar de overheid of corporaties een bijdrage kunnen of moeten leveren, zullen wij ze daarop aanspreken.
Speerpunt voor 2015/16: Gemeentelijke dienstverlening
Er is de laatste jaren maatschappelijk het nodige veranderd, veel overheidstaken zijn doorgeschoven naar lagere overheden (b.v. WMO) of van lagere overheid naar de burger. De termen “samen doen” en burgerparticipatie hebben hun intrede gedaan en worden dan ook regelmatig gebruikt. Dit proces, gekoppeld aan het “andere denken” bij de overheid voldoet niet altijd aan de verwachtingen.
Voor de commissie W&D reden voldoende om een studie naar gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie te starten.

Aandachtspunten in 2016
Commerciële dienstverlening (banken en winkels)
Voorlichting
Veiligheid (zelfredzaamheid, telefooncirkels)