A A

Resultaten

Drie belangrijke aanbevelingen van de voormalige themagroep Dienstverlening waren:
• De behoefte aan een speciale wegwijzer voor ouderen met een jaarlijkse update. Deze is inmiddels gerealiseerd en verschijnt er jaarlijks een Seniorenwijzer.
• Breng de informatievoorziening zo dicht mogelijk bij de burger. Aanbevolen wordt om vanuit het centrale loket Wegwijs op vaste tijden spreekuren te houden in de woon-servicezônes. Ook dit is gerealiseerd
• Aanbevolen wordt te komen tot veilige fietspaden in de gemeente. Ook het laatste stuk van de verbinding Schijndel-Den Bosch wordt binnenkort voorzien van een fietspad.
In 2012 zijn 2 studies afgesloten en de resultaten gerapporteerd.

April 2012: Het zich thuis voelen van de Schijndelse senioren.
“De themagroep Welzijn en Dienstverlening van de Seniorenraad Schijndel vroeg zich af of de Schijndelse senior zich thuis voelt in Schijndel, ”aldus Jan Mettler, de samensteller en eindverantwoordelijke van het rapport“. In de optiek van de themagroep spelen gevoelens van veiligheid (geborgenheid), eenzaamheid en eigenwaarde daarbij een belangrijke rol. Als je je zoiets afvraagt, is het logisch om het aan de betrokkenen, de Schijndelse senioren, zelf te vragen. Echter elke Schijndelse senior bevragen is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Daarnaast kwamen er van verschillende zijden geluiden die opperden dat alles al eens eerder was onderzocht. De themagroep heeft daarom eerst een viertal recente onderzoeksrapporten uit andere bronnen bestudeerd. De resultaten in deze rapporten zijn niet eensluidend en riepen vragen op. Hierop is besloten om zelf een bescheiden enquête onder Schijndelse senioren uit te voeren” aldus verwoordt Mettler het standpunt van de themagroep.

Conclusies:
• De studie geeft een positief beeld van het zich thuis voelen van de Schijndelse senior in Schijndel. En met een gemiddeld cijfer van 7,8 geven geënquêteerden aan dat men redelijk tevreden is met zijn leven in Schijndel.
• Het zit wel goed met de veiligheidsgevoelens van de Schijndelse senior, echter blijft het intrigeren waarom men de deur ’s avonds niet meer openmaakt. En ook waarom men zich niet altijd veilig voelt: door het verkeer, de criminaliteit, zijn eigen fysieke gesteldheid, of zijn er andere redenen?
• Acties ondernemen ten einde eenzaamheid te bestrijden is lastig. Het hebben van gevoelens van eenzaamheid is iets wat bij de mens hoort en is vrijwel onafhankelijk van het aantal contacten dat men heeft.
• Het versterken van het gevoel van eigenwaarde van mensen verhoogt de kwaliteit van het leven. Deelname aan het verenigingsleven, het doen van vrijwilligerswerk, enzovoort heeft een grote positieve invloed daarop.
Aanbevelingen
• De Schijndelse senior voelt zich niet op alle punten veilig en maakt bijvoorbeeld de deur ’s avonds vaak niet open. Aanbevolen wordt een meer gedetailleerde enquête naar het veiligheidsgevoel van de Schijndelse senioren uit te voeren.
• De kwaliteit van het leven verbeteren door de gevoelens van eenzaamheid te verzachten is mogelijkerwijs haalbaar. Voor het hoe en wat is gedetailleerd onderzoek nodig naar deze gevoelens. De moeilijke bereikbaarheid van de sociaal geïsoleerde is daarbij een groot probleem.
• Het hebben van contacten, het hebben van vrijwilligerswerk en actieve deelname aan het verenigingsleven zijn van positieve invloed op de gevoelens van eigenwaarde.
• Voorlichting is het credo. Aanbevolen wordt daarom dat veel meer voorlichting gegeven moet worden en dat niet alleen op het moment dat men met pensioen gaat, maar al veel eerder.

“Zoals gezegd” aldus Mettler, "is dit een bescheiden enquête” En hij spreekt dan ook de hoop uit dat
zich nog veel meer Senioren zullen melden op de website om deel te nemen aan de enquêtes die de Seniorenraad met regelmaat wil houden.

Geïnteresseerd in het gehele onderzoek? Klik dan op deze link
Juni 2012: Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen.

Samenvatting
Voor specialistische gezondheidszorg zijn de Schijndelse senioren aangewezen op de regionale ziekenhuizen Jeroen Bosch (locaties Den Bosch en Boxtel) en Bernhoven (locatie Veghel). Indien een beroep moet worden gedaan op verzorg- en/of verpleeghuis dan is het niet van zelfsprekend dat dit in Schijndel kan worden gevonden. Regelmatig komt het voor dat Cunera (Heeswijk-Dinther) en/of Liduina (Boxtel) als alternatief worden aangeboden. De bereikbaarheid van de locaties is een belangrijk aspect om te komen tot de juiste keuze.

Om een idee te krijgen van de mogelijkheden binnen het openbaar vervoer, zijn naast het reguliere Openbaar Vervoer ook het gebruik van de OV-chipkaart, de regiotaxi en Valys in het onderzoek betrokken.
De bereikbaarheid van buurgemeenten Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode kan voor de toekomst van belang zijn, daarom is de Openbaar Vervoer verbinding met deze gemeenten meegenomen in het onderzoek.

De bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen waar de Schijndelaar op is aangewezen is in het algemeen redelijk tot goed. De uitzondering is verpleeghuis Cunera; de bereikbaarheid van Heeswijk-Dinther is verre van acceptabel. Op dit moment is het alternatief de duurdere regiotaxi.

Hoewel “enkele reis” kaartjes in de bus te koop zijn, is het gebruik van de OV-chipkaart aan te bevelen. De kaart is eenvoudig in gebruik en biedt diverse 65+ voordelen.

Aanbevelingen.
De resultaten laten zien dat er op korte termijn aandacht moet zijn voor:
1. Een directe (buurt)bus verbinding naar Cunera in Heeswijk-Dinther.
2. Het dienstrooster van de buurtbus Schijndel-Boxtel-Best. Uitbreiding van 5 dagen naar 7 dagen per week is gewenst.
3. Partners van bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, die voorheen tegen aangepast tarief konden meereizen met bv. Regiotaxi. Stel hen een vervoerspasje ter beschikking als tegemoetkoming in de extra reiskosten die gemaakt worden in verband met bezoek.
Geïnteresseerd in het gehele onderzoek? Klik dan op deze link