Vragenlijst Gemeentelijke Dienstverlening
Datum: Februari 2016Inleiding
De laatste jaren worden veel overheidstaken doorgeschoven naar lagere overheden of van lagere oveheid naar de burger. De termen 'samen doen' en 'burgerparticipatie' hebben hun intrede gedaan en worden dan ook regelmatig gebruikt. Dit proces gekoppeld aan het 'andere denken' bij de overheid voldoet niet altijd aan de verwachtingen.
Vandaar dat de Seniorenraad de stem van de senioren wil horen via deze mini-enquête over gemeentelijke dienstverlening.

Bij gemeentelijke dienstverlening moet u denken aan het aanvragen van een paspoort, aangifte in het kader van de burgerlijke stand,aanvraag bouwvergunning, afhandeling OZB, vragen en hulp bij zorg en welzijn, etc, etc.

Hoe is uw ervaring? En wilt u deze weergeven in de 13 onderstaande vragen? Klik dan in het rondje van uw keuze.

A.Dienstverlening met menselijke maat en de burger centraal
1.  Hoe gaat de ambtenaar met u om als mens?
Zeer slecht       Zeer goed
1 2 3 4 5


2.  Met welk gevoel gaat u het gesprek in?
Onderdanige burger       Frank en vrij
1 2 3 4 5


3.  De ambtenaar die ik nodig heb is goed bereikbaar.
Geheel oneens       Geheel eens
1 2 3 4 5


B.Communicatie tussen burger en overheid
4.  Begrijpt u wat de ambtenaar u vertelt?
Zeer slecht       Zeer goed
1 2 3 4 5


5.  De ambtenaar heeft een probleemoplossende instelling
Geheel oneens       Geheel eens
1 2 3 4 5


6.  Hoe ervaart u het begrip van de ambtenaar op uw verhaal of mening?
Zeer slecht       Zeer goed
1 2 3 4 5


C.Vakmanschap
7.  Hoe beoordeelt u de 'kennis van zaken' van de ambtenaar?
Zeer slecht       Zeer goed
1 2 3 4 5


8.  Hoe wordt uw “kennis van zaken” door de ambtenaar gewaardeerd?
Zeer slecht       Zeer goed
1 2 3 4 5


Als boven genoemde thema’s zowel door burgers als door de lokale overheid worden erkend en opgevolgd dan zal dit, in combinatie met burgerparticipatie en “samen doen” leiden tot een goede en veilige woon- en leefomgeving, hetgeen belangrijk is voor een harmonieuze samenleving.

D.Burgerparticipatie
Burgerparticipatie wordt door de gemeente als volgt omschreven: Bij burgerparticipatie ligt het initiatief bij de gemeente. Het betekent dat burgers een aandeel hebben in het beleid van de gemeente. Daarvoor is het nodig dat de gemeente haar burgers en partners in een zo vroeg mogelijk stadium actief betrekt bij haar plannen en beleid. Het is daarbij de bedoeling om in een open wisselwerking en samenwerking met hen te komen tot de voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van beleid.
De gemeente geeft het niveau van participatie aan middels de participatieladder en zegt daarbij de burgers maximale ruimte te geven.
9.  Vindt u dat de gemeente handelt volgens haar definitie?
Nooit       Altijd
1 2 3 4 5


10.  Op welk niveau ervaart u de 'burgerparticipatie'?
Informeren       (mee)beslissen
1 2 3 4 5


E.Overig
11.  Opmerkingen uwerzijds:


12.  Man     Vrouw

13.  GeboortejaarMET DANK VOOR UW MEDEWERKING.

Omwille van de privacy worden alleen de antwoorden op de vragen opgeslagen
en hoeft u geen persoonlijke gegevens op te geven.