A A

Gebruik van de website

Beste bezoeker,

Op de eerste plaats is willen wij u wijzen op de twee letters A, rechts boven aan de pagina. Door op de grotere A te klikken wordt de tekst van de site in een groter lettertype weergegeven en dat kan voor u gemakkelijker zijn!
De knoppen aan de linker zijde.
Algemeen
We hebben de knop Home die de welkomstpagina laat zien.
De site opent met de Nieuwspagina. Alle knoppen in het hoofdmenu werken als een aan- of uitknop.
Onder de knop Wie zijn wij is alle informatie te vinden over geschiedenis en doel van de Seniorenraad.

Nieuws en Nieuwsbrieven
Op de site treft u achter de knop Nieuws het laatst bekende nieuws en de nieuwsbrieven aan. Nieuwsberichten en brieven van oudere datum, die de moeite waard zijn om bewaard te worden, treft u aan onder de knop Archief.

Seniorenraad Schijndel-activiteiten
De digitale Nieuwsbrief is slechts één van de activiteiten. Wilt u die digitaal ontvangen zult u zich moeten aanmelden via de knop Aanmelden.
Onder de knop Themagroepen treft u informatie aan over de themagroepen, met name wat wordt er verwacht van leden van themagroepen en wat is de doelstelling van de themagroepen. Als u daardoor geïnspireerd wordt en u zou daar graag een bijdrage aan willen leveren, gaat u dan eens kijken bij de themagroepen Wonen & Veiligheid, Welzijn & Dienstverlening, of Zorg.

Er zijn ook werkgroepen actief, soms met een kortdurende taak. Het zou kunnen zijn dat u wel mee wilt doen, maar zich niet voor lange tijd wilt binden. Onder de knop Werkgroepen zijn activiteiten genoemd, die soms een kortdurend karakter hebben. Misschien is er iets van uw gading bij?
Natuurlijk laten wij ook iets zien van de resultaten die we reeds geboekt hebben en dat kunt u lezen als u klikt op de knop Resultaten bij een themagroep. Daarin zijn wij niet volledig, maar noemen een paar leuke succesverhalen van de Seniorenraad en wat daaraan vooraf ging.

Opiniepanel
U treft ook een knop Seniorenraad-opiniepanel aan. Als wij geconfronteerd worden met een vraag van een van de partners (gemeente of een zorginstelling) willen wij graag weten hoe u hierover denkt. Dat zijn altijd maximaal tien vragen, die u in nog geen tien minuten kunt beantwoorden. Daardoor kunnen wij – vanuit de 55-plussers zelf – een goed advies geven aan deze partner.
Op diverse plaatsen in de site wordt u uitgenodigd om u aan te melden als deelnemer aan (naar keuze) diverse activiteiten.
Het opiniepanel is één van de activiteiten waarvoor u zich kunt aanmelden. Let wel, het is een van de belangrijkste activiteiten. Ga hier niet aan voorbij, het is uw belang, want hier meten wij de mening van onze achterban en geven op basis daarvan adviezen af!
Contact
Iedereen die vragen heeft, opmerkingen over deze site of die een probleem wil aankaarten, kan ons via deze weg bereiken. Daartoe gaat u naar de knop Contact en geeft daar aan wat u ons wilt melden.