A A

Hulp bij wachtwoord vergeten

  1. Klik op ‘Wachtwoord vergeten’, vul hier uw gebruikersnaam of e-mailadres in, typ de code over en klik op
  2. U krijgt nu een mail binnen met daarin uw gebruikersnaam. Klik op de link in de mail. Je wordt nu teruggebracht in het scherm van
  3. Vul daarin de gebruikersnaam + het nieuwe wachtwoord (6 cijfers/letters) dat bovenaan in het scherm staat. Aanbevolen om dit wachtwoord te selecteren/kopiëren/plakken.
  4. U komt nu op het scherm , indien gewenst kunt u hier het nieuwe wachtwoord wijzigen in een eigen wachtwoord. Vul hiervoor bij ‘Huidig wachtwoord’ het zojuist ontvangen nieuwe wachtwoord in (plakken) en een nieuw gemakkelijk te onthouden wachtwoord. (dit dient u 2x in te vullen om typfouten te voorkomen)
  5. Klik nu op , nu is uw wachtwoord gewijzigd in een eigen wachtwoord.
  6. Bent u klaar, klik dan op <uitloggen>