A A

Seniorenwijzer 2018

VOORAF
De Seniorenwijzer 2018 is een uitgave van de Seniorenraad Schijndel.
Deze uitgave is mede tot stand gekomen in samenwerking met het KBO-Cluster Schijndel.
Inmiddels is de Seniorenraad Meierijstad een feit en is op 2 november 2017 een Convenant (overeenkomst) gesloten met de Gemeente Meierijstad.
Als onderdeel van die Seniorenraad Meierijstad is de Seniorenraad Schijndel werkzaam.  Die richt zich, in nauwe samenwerking met de Seniorenraad Meierijstad, specifiek op de Schijndelse senioren.
Vandaar ook deze Seniorenwijzer 2018 Schijndel

Zoekfunctie: Wat wil ik weten en waar kan ik dit vinden?
De belangrijkste telefoonnummers vindt u direct na VOORAF.
Mist u nog informatie of zijn er wijzigingen tijdens 2018?
Geef deze dan door aan: Stichting Seniorenraad Schijndel
tel. (073) 547 54 53 of e-mail: info@seniorenraadschijndel.nl

Waar vindt u de digitale Seniorenwijzer?
Op: www.seniorenraadschijndel.nl; www.seniorenraadmeierijstad.nl;
www.TVSchijndel.nl (info / servicepagina)

Wat doet de Seniorenraad Schijndel?
Deze komt op voor de belangen van alle oudere inwoners van Schijndel door gevraagd en ongevraagd advies te geven via de Seniorenraad Meierijstad aan de gemeente Meierijstad en aan organisaties die van belang zijn voor ouderen.

Hoe werkt de Seniorenraad Meierijstad?
De Stichting kent een bestuur van 16 vrijwilligers, met daarin ook vertegenwoordigers van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Twee commissies vanuit elk van de drie voormalige gemeenten, zijn werkzaam op de gebieden van WONEN en VEILIGHEID ZORG en WELZIJN die het bestuur ondersteunen.
Deze commissies brengen knelpunten, wensen etc. in beeld, die in een projectgroep worden uitgewerkt.

Wilt u uw bijdrage leveren binnen zo'n projectgroep die aan bovengenoemde projecten werkt?
Geef u dan op om daarin deel te nemen, zodat u samen met anderen op basis van interesse, deskundigheid en ervaring gefundeerde meningen/visies kunt melden aan de betreffende commissie en dus ook aan het bestuur.

Wilt u nog meer weten?
Bekijk dan de website van de Seniorenraad, lees ook de Nieuwsbrief aldaar en andere publicaties in de media. Of informeer via een van onderstaande kanalen.
Informatie over de Stichting Seniorenraad Schijndel:
adres: postbus 143, 5480 AC Schijndel.
tel: secretaris (06) 37 60 49 76 of (073) 547 54 53
voorzitter (073) 543 04 95
e-mail: info@seniorenraadschijndel.nl
___________________________________
[1]Aan de inhoud van de Seniorenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.