A A

Seniorenwijzer 2019

VOORAF

De Seniorenwijzer 2019 is een uitgave van de Seniorenraad Schijndel.
Deze uitgave is mede tot stand gekomen in samenwerking met het KBO-Cluster Schijndel.
Inmiddels is de Seniorenraad Meierijstad een feit en is op 2 november 2017 een Convenant (overeenkomst) gesloten met de Gemeente Meierijstad.
Als onderdeel van die Seniorenraad Meierijstad is de Seniorenraad Schijndel werkzaam.
Die richt zich, in nauwe samenwerking met de Seniorenraad Meierijstad, specifiek op de Schijndelse senioren.
Vandaar ook deze Seniorenwijzer 2019 Schijndel!
In 2019 memoreert Schijndel het feit dat het dorp 75 geleden werd bevrijd. De foto’s die u aantreft in de  seniorenwijzer 2019 staan in het teken van deze bevrijding. 


Zoekfunctie: Wat wil ik weten en waar kan ik dit vinden?
De belangrijkste telefoonnummers vindt u direct na VOORAF en voor andere zaken staat achterin het trefwoordenregister.

Mist u nog informatie of zijn er wijzigingen tijdens 2019?
Geef deze dan door aan: Seniorenraad Schijndel, tel.(073) 547 54 53
of e-mail: info@seniorenraadschijndel.nl

De digitale Seniorenwijzer is eveneens te vinden op:
- www.seniorenraadmeierijstad.nl, en
- www.TVSchijndel.nl (info / servicepagina). 

Wat doet de Seniorenraad Schijndel? 
Deze komt op voor de belangen van alle oudere inwoners van Schijndel door gevraagd en ongevraagd advies te geven via de Seniorenraad Meierijstad aan de gemeente Meierijstad en aan ouderenorganisaties.

Hoe werkt de Seniorenraad Meierijstad?
De Stichting kent een bestuur van vrijwilligers, met daarin ook vertegenwoordigers van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Twee commissies vanuit elk van de drie voormalige gemeenten, zijn werkzaam op de gebieden van WONEN en VEILIGHEID – ZORG, DIENSTVERLENING en WELZIJN.
Zij ondersteunen het bestuur en brengen knelpunten, wensen etc. in beeld, die in een projectgroep worden uitgewerkt.  

Wilt u uw bijdrage leveren binnen een projectgroep die aan bovengenoemde projecten werkt?
Geef u dan op om daarin deel te nemen, zodat u samen met anderen op basis van interesse, deskundigheid en ervaring, gefundeerde meningen/visies kunt melden aan de betreffende commissie en dus ook aan het bestuur.

Wilt u nog meer weten?
Bekijk dan de website van de Seniorenraad, lees ook de Nieuwsbrief aldaar en andere publicaties in de media. Of informeer via een van onderstaande kanalen.
Informatie over de Stichting Seniorenraad Schijndel:
adres: postbus 143, 5480 AC Schijndel.
tel: secretaris (06) 37 60 49 76 of (073) 547 54 53
voorzitter (073) 543 04 95
e-mail: info@seniorenraadschijndel.nl
___________________________________
[1]Aan de inhoud van de Seniorenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.