A A

Activiteiten

Maand 
    
    
Januari

Februari
 

 
Maart 
 
 
April


Mei

 
 
 
Juni 
 Juli 
 
Augustus
 
September
 
 
 
Oktober 
 

November 
 
 
December 
 
 
    
 
Activiteit 
    
    
Kienen 

Kienen 
Kegelen
Carnaval

Kienen
Jaarvergadering

Kienen
Kegelen

Kienen.
Prijsuitreiking biljarten
Jeu de Boules
Fietsen

Kegelen/Fietsen
Jeu de Boules
Zomerreis
 Fietsen

 Jeu de Boules 
 Fietsen 
 Fietsen
Jeu de boules
 Begin Soos. 
Fietsen
 Najaarsreis  
 Jeu de boules
Kienen
 Kegelen 

 Kienen 
Kaderdag 

 Kienen 

Kerstviering 
Kegelen

 
    
 
Data's 
    
    
7-14-21-28, maandag .De Vink

4-11-18-25 , maandag. De Vink
13  woensdag. Vressselse hut
26  dinsdag . Carnaval

11-18-25 maandag De Vink.
13 woensdag 

1-8-15-29 maandag de Vink
10  Kegelen.

 6- 13  maandag de Vink
14. prijsuitreiking Biljarten
20. maandag.Jeu de Boule: Wij liggen
 27  maandag .fietsen

  5 Kegelen/ fietsen
 3 -17 Jeu de Boules
12  Zomerreis
24 Fietsen

1-15-29  maandag. Jeu de Boules
8- 22. maandag. fietsen
5- 19       Fietsen
 12- 26 . maandag  Wij Liggen
3. dinsdag. Begin Soos 
2- 16- 30.  maandag. fietsen.
11. woensdag. Najaarsreis
9- 23. maandag. jeu de boules
7- 14- 21- 28 maandag. kienen
16. woensdag . Vresselse Hut

4-11-18-25 maandag  Kienen de Vink
29  woensdag. De Vink

2-9-16-23-30 . maandag De Vink

18 woensdag  Kerst  De Vink.
11. woensdag  kegelen, Vrechelse Hut.