A A

KBO Wijbosch

Fietsdriedaagse 2017 K.B.O. Wijbosch.

De Fietsdriedaagse 2017 is uitstekend verlopen. Ten opzichte van vorig jaar telden we ruim 20 procent meer deelnemers. De weersvoorspellingen op Buienradar waren de laatste dagen voor dit evenement zeer optimistisch en deed vele natuurliefhebbers blijkbaar besluiten om mee te gaan doen. Ondanks dreigende wolken vertrokken er zondag ruim 300 fietsers, die helaas niet allemaal droog terugkeerden bij "De Schaapskooi". Maandag was een perfecte dag en kwamen er ruim 250 sportievelingen meedoen. Op dinsdag kwam de zon zeer sporadisch achter de wolken vandaan, maar het bleef gelukkig nagenoeg droog. Ook dit jaar werden de uitgezette routes erg op prijs gesteld en een veel gehoorde uitspraak dinsdag was: Tot volgend jaar weer!!!!!
Graag willen wij onze sponsors bedanken, met name T.V.E. voor de spandoeken, Plus Eijkemans en Mars Veghel voor het beschikbaar stellen van fruit en calorieŽn voor onze deelnemers, maar zeker ook "De Schaapskooi" voor hun gastvrijheid. Wij hopen ook volgend jaar weer veel sportieve deelnemers te mogen begroeten.

K.B.O. Wijbosch.

Afsluiting biljartseizoen 2016-2017  K.B.O. Wijbosch

Dinsdag 18 juli was de prijsuitreiking van het biljarten bij K.B.O. Wijbosch. Evenals voorgaande jaren werd de onderlinge libre competitie 2016-2017 weer in 3 poules gespeeld. Nadat deze in mei was afgerond werd er door het merendeel van de biljarters nog deelgenomen aan het pentatlon of driebanden. Twee dagen voor de vakantiesluiting konden we overgaan tot het uitreiken van de prijzen, voor de eerste keer zonder de burgemeester van Schijndel, Jetty Eugster-van Bergeijk.
De uitslagen waren als volgt:
Libre: Poule A: 1. Leo Vogels, 2. Grad v. Alebeek, 3. Toon v. Rijsbergen. Poule B: 1. Harrie Heesakkers, 2. Jos v. Tartwijk, 3. Toi Korsten. Poule C: 1. Rinus van Heertum, 2. Toon v. Eck, 3. Jan Groot. Hoogste serie resp: Tjeu v. d. Westelaken, Toon Gevers en Toon van Eck.
Het pentathlon kende de volgende prijswinnaars: Groep A : 1. Wim Gevers, 2. Tjeu v. d. Westelaken, 3. Leo Vogels. Groep B: 1. Toon Schouten, 2. Ad Verhoeven, 3. Ad Spierings.
Het driebanden bestond uit 3 groepen en de uitslagen waren: Groep A: 1. Toon v. Rijsbergen, 2. Piet v. Veghel, 3. Ard v. d. Wijst. Groep B: 1. Jan v. d. Sangen, 2. Toi Korsten, 3. Tijn v. d. Aa. Groep C: 1. Jos v. Tartwijk, 2. Jo v. d. Mee, 3. Hans v. Gaalen.
Als laatste werd de Jo Hoogzaad wisselbeker uitgereikt door Annie Hoogzaad, vergezeld van dochter, kleindochter en 2 achterkleinkinderen. Deze werd gewonnen door Harrie Heesakkers, die met 217 punten de rest het nakijken gaf.
Het bestuur hoopt, dat er volgend seizoen weer een nagenoeg gelijk aantal biljarters zal deelnemen en op een sportieve wijze zal trachten een van de vele prijzen in de wacht te slepen.
Geslaagde Paasbrunch K.B.O. Wijbosch.


Op dinsdag 11 april was Dorpscentrum de Schakel goed gevuld met ruim 80 deelnemers aan onze Paasbrunch. Na een kort welkomstwoordje konden de aanwezige leden hun keuze gaan maken uit de verschillende soorten brood en beleg. Ook waren er voldoende beschilderde paaseieren, kroketten en ook het gezonde stukje fruit ontbrak niet. Tijdens en na de brunch werd er volop gebuurt, zeker door de minder frequente bezoekers van onze biljart- en kaartmiddagen. Na afloop was er voldoende hulp van de aanwezigen om alles weer op zijn plaats te zetten en zodoende kon het kaarten en biljarten weer op de normale tijd beginnen.

9e Lustrum K.B.O. Wijbosch uitgebreid gevierd!!!

In december 2016 was het 45 jaar geleden, dat de K.B.O. Wijbosch werd opgericht. Zoals gebruikelijk werd ook dit lustrum gevierd en wel op donderdag 26 januari 2017. Echter zonder de zusters van St. Barbara en Annahof, die in overleg met het bestuur, het jubileum op een andere dag en wijze wilden en gaan vieren. Ook de zieken werden niet vergeten en door een delegatie van het bestuur bezocht en verrast met een attentie.

De volledige capaciteit van Dorpscentrum"De Schakel" en St. Barbara werd gebruikt en met wat passen en meten, kon er voor circa 120 leden plek worden gemaakt voor de feestmaaltijd met aansluitend een feestavond. Na het uitstekend verzorgde 3-gangen dinerbuffet van "De Reiger"uit Zijtaart werden de bezoekers muzikaal verwend door muziekgroep "Rooise Bluf", die zorgde voor dans- en luistermuziek van een prima kwaliteit en geluidsniveau, dat het hoofddoel van de avond, gezellig buurten, mogelijk maakte.

Na de eerste pauze volgde een optreden van tonprater Dirk Kouwenberg als "de eerste Brabantse Astronaut". Hij wist de zaal met zijn nieuwe buut stil te krijgen (behalve het lachen) en oogstte na afloop een daverend, zeker verdiend, applaus. Om 22.45 uur stopte "Rooise Bluf" met hun gewaardeerde optreden en nadat er nog een laatste drankje was genuttigd konden de feestvierders tevreden naar huis gaan met de zekerheid, dat er over 5 jaar weer feest wordt gevierd door K.B.O. Wijbosch.