A A

26-01-2016 | Wonen in Veiligheid (Wonen met gemak)
Met ingang van maart van dit jaar start de Seniorenraad Schijndel met gratis woonscans en woonadviezen voor senioren in de gemeente Schijndel!
Het doel van die woonscans is om senioren aan te sporen gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties in hun woning aan te passen, zodat ze langer en comfortabel in hun omgeving kunnen blijven wonen. Met kleine – vaak technische - aanpassingen en tips kunnen al veel ongemakken worden opgelost.
Woonadviseurs en zorgdeskundigen.
De woonscans zijn kosteloos en worden bij de mensen thuis en in overleg met hen verzorgd. Ter plekke gaan woonadviseurs en zorgdeskundigen, gezamenlijk in teams van 2 personen, kijken wat wenselijk en/of noodzakelijk is. Zo kunnen zowel eigenaren als huurders van woningen geïnformeerd worden op welke wijze deze geschikt kunnen worden gemaakt om langer thuis te blijven wonen. Iets wat doorgaans ook de meeste ouderen willen! Een woonscan is er voor alle senioren van 65 en ouder, ook voor diegenen die nu nog gezond en fit zijn.
Gratis woonadvies.
Aan de hand van de verkregen informatie wordt een woonadvies opgesteld, waarin aangegeven wordt welke aanpassingen nodig of wenselijk zouden zijn om het leven te vergemakkelijken. Veelal zal het zich beperken tot het aanbrengen van enkele hulpmiddelen of door simpele veranderingen in de woning. Denk dan bijvoorbeeld aan het eventueel verwijderen van drempels, het verbreden van een doorgang voor de rollator, het maken van een slaapkamer of badkamer beneden, het aanbrengen van een bad- of traplift en veiligheidsvoorzieningen zoals rook- en CO2 melders. Het woonadvies wordt met de betrokken bewoners besproken. Uiteraard is het aan de bewoners zelf of zij iets met het advies willen doen.
Informatiebijeenkomsten
Binnenkort zal de Gemeente Schijndel aan alle senioren van 65 en ouder een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst sturen om op een geplande datum naar “hun” eigen locatie te komen om geïnformeerd te worden over het Project Woonscans.

 • 11 februari 2016 14.00 uur  Centrum e.o. in ’t Spectrum
 • 15 februari 2016 14.00 uur  Boschweg e.o. in De Kajuit
 • 17 februari 2016 14.00 uur  Wijbosch in Dorpscentrum De Schakel
 • 24 februari 2016 14.00 uur  Hoevenbraak e.o. De Vink
 • Met medewerking van BRES (Berlicum), Laverhof en Vivent.
  De informatiebijeenkomst wordt mede verzorgd door Zorginstelling Laverhof, waarvan een ergotherapeut de situaties in en rondom de woning zal bespreken, en door Zorginstelling Vivent die met allerlei hulpmiddelen aan zal geven hoe de geconstateerde tekortkomingen kunnen worden verbeterd.
  Seniorenvereniging Bres uit Berlicum, die een vergelijkbaar project hebben uitgevoerd, zal tijdens de bijeenkomst uitleg geven over de woonscan en over het opgestelde woonadvies.

  Voor meer informatie:
  Eric de Goeij, tel. (073) 547 45 68
  Email-adres: hhdegoeij@seniorenraadschijndel.nl
  Terug