A A

10-01-2016 | Nieuwjaarsreceptie 2016 'Schijndel ontmoet Schijndel'
Op dinsdag 5 januari 2016 vond alweer de 8e gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van ‘Schijndel ontmoet Schijndel’ plaats.
Onder grote belangstelling sprak onze burgemeester Jetty Eugster de aanwezigen toe, met vooral de blik op de toekomst. Centraal in haar toespraak stond ” Good Times, Bad Times”. Zij refereerde in dat verband naar de spanningen rond de wereldvrede, de gruwelijkheden en onmenselijkheden en deed een beroep op medemenselijkheid.
Maar ook een jaar waarin zeker goeie dingen tot stand zijn gebracht in Schijndel en rondom de fusie. Met heel veel inzet van vrijwilligers! Good Times, Bad Times was en is zeker ook van toepassing op haar persoonlijke situatie sinds bij haar borstkanker werd geconstateerd. Zij bedankte iedereen voor alle steun en medeleven zie zij met haar man en hun gezin mochten ontvangen.
Nadrukkelijk ging zij ook in op de zorg voor de medemens waar die nadrukkelijk nodig is en noemde met name de warmte die geboden wordt in Mgr.Bekkershuis, St. Barbara, en de zorgboerderijen in Schijndel naast hhel veel andere initiatieven en activiteiten.
Good times, bad times, het zal, in gemeentelijke termen gesproken, een bijzonder jaar worden. The final lap, op weg naar Meierijstad per 1-1-2017. De huidige 3 gemeenten gaan ervoor dat de inwoners, bedrijven, scholen, instellingen, verenigingen, met ingang van die datum gewoon bij hen terecht kunnen voor de diensten die zij nodig hebben.
Een sterke gemeente vormen, klaar voor de toekomst en de daarbij behorende vragen, wensen, ideeën van de burgers. Kwaliteit leveren, in een veranderende samenleving, samen met de burgers. En met oog voor de eigenheid van onze dorpen en kernen. Een stads aantal inwoners, maar opgebouwd uit 13 dorpen en kernen in de Meierij. Wij zijn Meierijstad!
In good times and bad times. Met veel kwaliteiten: groen, toerisme, kunst, onderwijs, sport, verenigingsleven, bedrijvigheid.
Ook zal er veel blijven zoals het was, dankzij onze inwoners in de dorpen en kernen van Meierijstad. Wij maken daarvan deel uit, dus aan de slag want er is nog bijna een heel jaar voor de boeg.
Tot slot sprak onze burgemeester de wens uit dat wij allen de inspiratie hebben om onze medemensen van dienst te zijn, in een tijd van verharding. Stop de verharding, the bad times, leve de barmhartigheid, the good times.
Foto's: Henk van Abeelen
Terug