A A

22-03-2016 | Notitie Ouderenbeleid Meierijstad
Tekst en foto: Tjanne Hartman

Het debat van de ouderenorganisaties uit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode met tien fractievoorzitters van politieke partijen, is maandag¬avond onverwacht het eerste verkiezingsdebat geworden.
Het gros van de aanwezige fractievoorzitters deed tijdens zijn of haar spreektijd vooral een betoog over de eigen partij, terwijl alleen een reactie werd gevraagd op de Notitie Ouderenbeleid die door de KBO’s en Seniorenraad Schijndel is opgesteld.
De fractievoorzitters waren door de ouderenverenigingen uitgenodigd om over de opgestelde Notitie Oude¬renbeleid te discussiëren, in de hoop zo veel mogelijk voorstellen uit die notitie in de verkiezingsprogramma's terug te vinden. In de gemeente Meierijstad is ruim veertig procent van de 80.000 inwoners senior: ouder dan vijftig jaar. Laurens van Voorst van Hart voor Schijndel zei nadrukkelijk dat die groep ook voor de belangen van de andere 60 procent van de in¬woners moet stemmen. Lambèr Ge¬vers van de PvdA gaf aan de notitie als onderleg voor het verkiezingspro¬gramma te gaan gebruiken. Mari van de Aalsvoort (Dorp-ABS) hoorde wei¬nig nieuws. "In dialoog gaan met se-niorenorganisaties doen we al jaren."

Succesverhalen
Er was veel lof voor Schijndelse initiatieven als de Seniorenwijzer, woon- servicezones, de woonscan en de gesloten convenanten. Die convenanten - prestatieafspraken tussen de Seniorenraad (een onafhankelijk adviesorgaan) en onder andere de gemeente - werden ook door voorzitter Frans van Oorschot van de Seniorenraad geprezen.
Hij dreigde tussen neus en lippen door zelfs dat er zonder convenant geen Seniorenraad meer zal zijn. "In Schijndel wordt geen enkel besluit over seniorenbeleid en -zaken genomen, zonder dat de Seniorenraad daarin wordt geraadpleegd", aldus Van Oorschot. Hij vroeg de fractievoorzitters vervolgens op de man af of ze zich hard willen maken voor een convenant. Om de politici vervolgens te verwijten dat ze “veel praten, maar niets zeggen" en dat het wel heel makkelijk is om "nu voor Sinterklaas te spelen". Schurende opmerkingen die weinig recht deden aan de aanwezige politici die, hoewel ze veelal in algemeenheden praatten, toch vooral met complimenten kwamen over het initiatief van de avond en de inhoud van de notitie.

Bron: De MooiSchijndelKrant 16 maart 2016

Terug