A A

19-05-2016 | Aanbieding "Studie naar Gemeentelijke Dienstverlening en Participatie"
De Seniorenraad Schijndel heeft onderzoek gedaan naar de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie in de gemeente Schijndel. Die studie is op 18 mei jl. gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Eus Witlox.
Kritische geluiden vanuit de gemeenschap over de dienstverlening door de gemeente maar ook een beperkte inspraak bij bijvoorbeeld het herontwikkelen van straten is voor de Seniorenraad aanleiding geweest om een enquête te houden binnen de Schijndelse bevolking.
Aanleiding
Via een zogenaamd Opiniepanel en via de jaarvergadering van de KBO centrum hebben ruim 250 senioren hun mening gegeven!
Daarnaast was het rapport van de drie fusiegemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel uit 2015 over dienstverlening aanleiding om dit onderzoek te doen. In dat rapport staat letterlijk dat de drie gemeenten de fusie aangrijpen om de dienstverlening meer in lijn te brengen met de wensen en verwachtingen van burgers.
Conclusies en aanbevelingen.
In het rapport van de Seniorenraad staan duidelijke conclusies en aanbevelingen die wat de Seniorenraad betreft deel uit gaan maken van het verbeteringsproces.
Zo scoort de gemeente een ruime voldoende als het gaat om de dienstverlening met menselijke maat en het centraal stellen van de burger.
De communicatie tussen burger en gemeente krijgt een voldoende en dat geldt ook voor het vakmanschap.

Zodra echter het woord burgerparticipatie valt, is er nog duidelijk winst te behalen, met name ook in de daadwerkelijke uitvoering van plannen en voornemens.

Een behoorlijk deel van de geënquêteerden is van mening dat er sprake is van schijnparticipatie en dat wanneer het er werkelijk op aan komt, er sprake is mooie woorden en loze kreten.

Meedenken
De seniorenraad wil graag met de gemeente meedenken om het niveau van dienstverlening en vooral participatie op het gewenste peil te brengen. Dat geldt voor nu maar straks ook in Meijerijstad, er vanuit gaande dat ook in de nieuwe gemeente een Seniorenraad actief zal zijn.
Aanbieding van het rapport door Frans van Oorschot aan weth. Eus Witlox
Aanbieding van het rapport door Frans van Oorschot aan weth. Eus Witlox
Wilt u meer weten?
Het volledige rapport is te lezen via het menu: Bibliotheek Seniorenraad.
Of te downloaden via de link: Gemeentelijke Dienstverlening
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Cie Welzijn & Dienstverlening: Wim Compier, telefoon (073) 5475665
Terug