A A

02-06-2016 | Voorjaarsbijeenkomst Seniorenraad Schijndel 2016
Op 21 april 2016 hield de Seniorenraad Schijndel haar jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst. Dit keer met als onderwerp:
SENIORENRAAD en MEIERIJSTAD!

Wat vooraf ging.
De voorzitter van de Seniorenraad Schijndel, Frans van Oorschot, opende
de middag. In zijn openingswoord memoreerde hij de bijeenkomst met de politieke partijen en de seniorenorganisaties uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op 14 maart over het seniorenbeleid in de toekomstige gemeente Meierijstad. De seniorenorganisaties hebben toen de wensen met betrekking tot het seniorenbeleid al bij de politieke partijen neergelegd, met het verzoek daarover na te gaan denken en zo mogelijk op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Vandaag komen we daarop terug.

De stem van de Senioren.
Namens de Seniorenraad Schijndel ging Anton Minneboo vervolgens in op de vele activiteiten van de Seniorenraad Schijndel. En waarom er een Seniorenraad Meierijstad zou moeten komen.
Hij benadrukte dat de nieuwe gemeente bijna 80.000 inwoners zal hebben, waarvan ruim 40% ouder dan 50 jaar.

Die wil je een platform geven, de stem van de senioren.
Het standpunt van de Seniorenraad Schijndel is dat er ook in de nieuwe situatie na de fusie behoefte is aan een instantie, een stichting die opkomt voor senioren. Die daadwerkelijk zaken initieert, voorbereidt en waar mogelijk ook nog eens uitvoert.
Een organisatie die een serieuze gesprekspartner is voor de bestuurders van Meierijstad en een serieuze gesprekspartner voor alle instellingen en organisaties waarmee warme en sterke relaties zijn opgebouwd, vaak ook in de vorm van convenanten, zoals Vivent, Woningcorporatie Huis en Erf, Laverhof, Juvans/Mee, Welzijn De Meierij, LekkerThuisBlijvenWonen en Apotheek De Meierij.
Activiteiten Schijndelse Seniorenraad.
Vervolgens werd een bloemlezing gehouden over de activiteiten van de Schijndelse seniorenraad. Het betreft dan diverse vormen van bestuurlijke samenwerking met de gemeente en verschillende instellingen op basis van convenanten en in diverse projecten. Daarnaast maakt de Seniorenraad gebruik van het instrument opiniepanel, zoals recentelijk uitgemond in de Studie naar Gemeentelijke Dienstverlening en Burgerparticipatie.

Projecten.
Voorts voert zij diverse projecten uit zoals onder meer dit jaar Wonen in Veiligheid, ook wel bekend als de woonscan, en het project Sleutelkluisjes. Goede projecten waarvoor veel belangstelling is bij de Schijndelse bevolking. En binnenkort starten ook nog het zogenaamde Woonwensenonderzoek en een enquête naar de zorg in Schijndel. Jaarlijks worden er themabijeenkomsten gehouden zoals over de ontwikkelingen met de WMO, Wonen met zorg, en Dementie in al haar facetten.

En vandaag dus Seniorenraad en Meierijstad! (2016) met betrokkenheid van ook alle KBO/kringen Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel. Maar ook met de gemeente Schijndel in de persoon van onze burgemeester mevrouw Eugster.
Ook is de Seniorenraad present bij door anderen georganiseerde bijeenkomsten, zoals vorig jaar nog bij de Woonbeurs in ’t Spectrum.
En last but not least: de Seniorenwijzer. Ook een paradepaardje van onze Seniorenraad!


Al deze activiteiten kunt u op uw gemak nog eens nalezen op onze website. Ook de diverse presentaties van vandaag kunt u daarop uiteraard terugvinden. De Seniorenraad hoopt met dit inzicht duidelijk gemaakt te hebben dat het van groot belang is ook in de toekomstige gemeente een Seniorenraad te hebben, die de collectieve belangen van senioren kan behartigen.

Conclusie: Seniorenraad Meierijstad, niet omdat het kan, maar omdat het moet!


Voor het bekijken van de PowerPoint presentatie klik op

PowerPoint deel I
Na de pauze nam Cor van der Aa het stokje over als middagvoorzitter. Het programma na de pauze stond in het teken van het onderwerp Seniorenraad en Meierijstad.

Cor van der Aa, Vz. KBO Kring Veghel
Cor van der Aa, Vz. KBO Kring Veghel
Frans van Oorschot, Vz. KBO Kring Schijndel
Frans van Oorschot, Vz. KBO Kring Schijndel
Theo Schevers, Vz. KBO Kring Sint Oedenrode
Theo Schevers, Vz. KBO Kring Sint Oedenrode
Achtereenvolgens hielden Frans van Oorschot, Theo Schevers en Cor van der Aa als vertegenwoordigers van de KBO-kringen Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel een pleidooi voor de instelling van een Seniorenraad voor de nieuwe gemeente Meierijstad. Bij voorkeur met daarbij een convenant met de gemeente Meierijstad om met kracht aan het voorbereiden en realiseren van het seniorenbeleid te kunnen bijdragen.

Aansluitend ging onze burgemeester mevrouw Jetty Eugster in haar hoedanigheid van Voorzitter van de Stuurgroep Meierijstad in op het belang van een Seniorenraad.
Mevr. Jetty Eugster, Burgemeester Schijndel
Mevr. Jetty Eugster, Burgemeester Schijndel

Zij memoreerde daarbij de uitstekende ervaringen met de Seniorenraad in Schijndel bij vele vormen van samenwerking. Daarbij gaat het zowel over de bestuurlijke formele en informele samenwerking in overleggen als in gezamenlijke activiteiten en projecten.
Voor de gemeente een prima platform om inzicht te hebben in hetgeen leeft onder de inwoners van boven de 50.

In haar slot gaf zij aan dat zij zeer sympathiek staat tegenover een Seniorenraad ook in de toekomst, maar hechtte er wel aan te benadrukken dat het laatste woord aan de politiek is.
Daarna was er de mogelijkheid om vragen te stellen waarbij onder andere de verschillen tussen de seniorenorganisaties en de wijze van organisatie aan de orde kwamen, met name in het licht van de toekomstige fusie Meierijstad.

Slotsom was wel dat een Seniorenraad Meierijstad een gemeenschappelijk streven is.
Nogmaals: Seniorenraad Meierijstad, niet omdat het kan, maar omdat het moet!

Voor het bekijken van de PowerPoint presentatie na de pauze klik op

PowerPoint deel II
Terug