A A

07-06-2016 | Enquête zorg in Schijndel


De Seniorenraad Schijndel wil graag door middel van een onafhankelijke enquête inzicht krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg in Schijndel door zorginstellingen Laverhof en Vivent.
Daarbij gaat het er met name om in hoeverre cliënten van Laverhof en Vivent tevreden zijn over de geleverde zorg in Schijndel.

De enquête is door de Seniorenraad Schijndel opgesteld in goed overleg met Laverhof, Vivent en de Gemeente Schijndel.
Het betreft slechts een 10-tal vragen waarop de Seniorenraad Schijndel, maar ook Laverhof, Vivent en de gemeente Schijndel, graag antwoord krijgen.

De enquêteformulieren worden uitgereikt door de zorgverleners van Vivent en Laverhof aan hun cliënten en kunnen middels een gefrankeerde enveloppe worden teruggestuurd naar de Seniorenraad Schijndel.
In totaal krijgen binnenkort 440 cliënten van Laverhof en 120 cliënten van Vivent de enquête uitgereikt; in totaal gaat het dus om 560 inwoners van Schijndel die thuis zorg krijgen!
De privacy van de deelnemers aan deze enquête wordt volledig gewaarborgd omdat deze enquête anoniem wordt uitgevoerd.
Het resultaat van de enquête zal worden gepubliceerd door de Seniorenraad Schijndel.

De Seniorenraad Schijndel dankt bij voorbaat de geënquêteerden, mede namens Laverhof, Vivent en de Gemeente Schijndel, voor hun medewerking.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Seniorenraad Schijndel Ben Merx (E-mail: bamerx@seniorenraadschijndel.nl)
Terug