A A

07-06-2016 | Grote verhuizing van bewoners St. Barbara naar Mgr. Bekkershuis
Op maandag 6 juni moest iedereen vroeg uit de veren voor de grote verhuizing van St. Barbara naar het Mgr. Bekkershuis. Bewoners en cliënten van de afdelingen somatiek en revalidatie verhuisden naar de gerenoveerde appartementen in het Mgr. Bekkershuis.
Ook de gespecialiseerde dagbesteding en dagbehandeling is voortaan te vinden bij het Mgr. Bekkershuis.
Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel:
“Om ervoor te zorgen dat onze bewoners en cliënten zo min mogelijk last hadden van de drukte, hebben we er een gezellige dag van gemaakt. De bewoners van de Jozef-afdeling maakten een uitstapje naar de Schaapskooi, waar ze ook de lunch gebruikten. De cliënten van de revalidatie-afdeling verbleven in ontmoetingsruimte D’n Herd in het Mgr. Bekkershuis terwijl de appartementen werden ingericht, waarna ze hun nieuwe kamers konden betrekken.
Aan het einde van de dag had ieder weer zijn eigen vertrouwde plekje in het nieuwe thuis. Met dank aan de inzet van alle medewerkers!”

Wie zijn vanaf heden de bewoners van het Mgr.Bekkershuis?
In het Mgr. Bekkershuis wonen vanaf vandaag verpleeghuiscliënten met een fysieke beperking, cliënten die revalideren en verzorgingshuisbewoners.
Daarnaast biedt het Mgr. Bekkerhuis ‘Verzorgd Wonen’, waarbij men een appartement huurt en naar behoefte gebruik maakt van de zorg- en dienstverlening van Laverhof. En kunnen cliënten er de gespecialiseerde dagbesteding, met mogelijkheid voor behandeling, bezoeken.

De nieuwe behandelruimtes van de fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek bevinden zich op de begane grond bij de ingang. De groep verpleeghuiscliënten die voorheen in het Mgr. Bekkershuis woonde, is op 18 mei jl. verhuisd naar St. Barbara, waar Laverhof zorg biedt in kleinschalige woongroepen aan 96 bewoners met psychogeriatrische problematiek. Kleinschalige woongroepen zijn bij uitstek geschikt voor dementiezorg waarbij 24 uur per dag zorgondersteuning wordt geboden in een voor hen herkenbaar dagprogramma.
Terug