A A

16-06-2016 | Verzorging en verpleging van de ouderen in Schijndel.
De Seniorenraad Schijndel heeft een aantal vragen bereikt over de verzorging en verpleging van de ouderen in Schijndel. Voor een antwoord op die vragen heeft de Seniorenraad in overleg met Laverhof onderstaande informatie opgesteld.

Wanneer de ouderen in Schijndel verzorging/verpleging nodig hebben, die niet in hun eigen woning kan plaatsvinden, dan is er voldoende deskundige opvang in St.Barbara en in het Mgr. Bekkershuis (beide locaties van Laverhof).
In het Mgr. Bekkershuis is verzorgd wonen mogelijk. Men huurt een appartement en kan gebruik maken van een breed pakket aan persoonlijke verzorging en dienstverlening. Dit is met name geschikt voor ouderen met een lichte zorgvraag die graag in een beschermde woonomgeving wonen, met zorg en faciliteiten dichtbij.
In het Mgr. Bekkershuis kan men ook terecht voor herstelzorg na een ziekenhuisopname en er is opname mogelijk voor respijtzorg in de vorm van logeren, bv. als ondersteuning van de mantelzorg.
Er is dagopvang en dagbehandeling in groepsverband voor beginnende dementie- en Parkinsonpatiënten.

En er is dagverzorging/ondersteuning voor mensen met lichamelijke beperkingen.
Voor mensen met een lichamelijke beperking die langdurig zorg nodig hebben zijn er 30 verpleeghuiszorgplaatsen.
Tevens zijn er 15 plaatsen voor revalidatie na een heup- of knieoperatie of een CVA (beroerte / herseninfarct).

Ook palliatieve terminale zorg is mogelijk in het Mgr. Bekkershuis, voor mensen die verzorging of verpleging in de laatste levensfase nodig hebben.

In St. Barbara kan men voor maximaal twee weken worden opgenomen in een acute crisissituatie, bijvoorbeeld als de mantelzorger tijdelijk uitvalt.
Tevens zijn hier groepswoningen voor verpleging van mensen met ernstige dementie.

Voor nadere informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Laverhof,
telefoon 073 – 544 33 33, of email: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl.
Terug