A A

26-09-2016 | Samenwerking Seniorenraad Schijndel met VVN Afd.Schijndel
Court Smulders, voorzitter van VVN Afdeling Schijndel heeft verzocht om een gesprek met de Seniorenraad om te komen tot een samenwerkingsvorm waarbij de senioren in Schijndel beter bereikt kunnen worden bij het geven van voorlichting op het gebied van verkeersveiligheid. VVN Schijndel is van mening dat de Seniorenraad een belangrijke partner kan zijn, met name voor het educatieve traject en het voorkomen van sociaal isolement onder senioren.
Als voorbeeld geeft hij de volgende casus:
In 2015 heeft VVN via de KBO’s een cursus aangeboden voor het veilig gebruik van elektrische fietsen. We hebben toen zo’n 1400 leden via een flyer bereikt. Een enorme inspanning die slechts 28 deelnemers opleverde.
Het is voor VVN van groot belang dat men de senioren, die steeds vaker gebruik maken van een E-bike, kan bereiken en voorlichten zodat ook de oudere verkeersdeelnemer veilig gebruik kan maken van dergelijke voorzieningen.
Naar het oordeel van de heer Smulders kan VVN, Afdeling Schijndel, de Seniorenraad Meierijstad, als partner, een platform bieden met betrekking tot de volgende onderwerpen:
- Toegang tot expertise over verkeerszaken;
- Informatie over mobiliteit voor ouderen;
- Een breed scala aan educatieve programma’s (instructies, cursussen, opleidingen) waarmee mobiliteit van ouderen wordt geborgd;
- Advies rond regelgeving en ontwerp van verkeersaspecten (landelijke en regionale dekking);
- Inzicht en advies in maatwerkoplossingen in de openbare ruimte ter borging van toegankelijkheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen;
- Toegang tot subsidiestromen
Het bovenstaande is voor de Seniorenraad Schijndel aanleiding om een nader gesprek met de heer Smulders te arrangeren om te bezien hoe een dergelijke samenwerking vorm zou kunnen krijgen.
Terug