A A

21-11-2016 | 1e Sleutelkluisje in Schijndel gemonteerd!
Donderdag 17 november heeft de wethouder Zorg van de gemeente Schijndel, Eus Witlox, bij een woning in Schijndel het 1e sleutelkluisje gemonteerd. Met deze handeling is het project Sleutelkluisjes van de Seniorenraad Schijndel in de uitvoerende fase gekomen. Aanleiding voor dit project voor de Seniorenraad was een vervelende gebeurtenis in 2015, een inbraak, die in april van dit jaar leidde tot het rapport Sleutelkluisjes. Een rapport dat uiteindelijk weer leidde tot de keuze voor het sleutelkluisje Puck Keysafe.
Onze Booreus
Onze Booreus
In dit project is intensief samengewerkt met de zorginstellingen Laverhof en Vivent en met de gemeente Schijndel.
Het college van B&W van Schijndel heeft zich ook bereid verklaard om de kosten van aanschaf en montage van zo’n 80 sleutelkluisjes in Schijndel voor zijn rekening te nemen. De uitlevering van de kluisjes zal in verband met de certificering vermoedelijk in maart 2017 starten.

Met dit project heeft de Seniorenraad Schijndel een goede bijdrage geleverd aan een verbetering van de zorg en de veiligheid in Schijndel. Een opvatting die ook landelijk al zijn weerklank heeft gekregen getuige de belangstelling vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Hopelijk kan dit goede initiatief ook naderhand uitgerold worden binnen onze nieuwe gemeente Meierijstad!

Zullen we 'm hier hangen?
Zullen we 'm hier hangen?
Terug