A A

24-12-2016 | Studie naar de kwaliteit van de zorg in Schijndel
Op 19 december jl. heeft de Seniorenraad Schijndel de Studie naar de kwaliteit van de zorg in Schijndel in het gemeentehuis gepresenteerd. In de verschenen studie zijn de resultaten opgenomen van een enquête die gehouden is onder de cliënten van Laverhof en Vivent. In totaal betrof het 560 cliënten (Laverhof 440 en Vivent 120 cliënten) die huishoudelijke hulp en thuiszorg ontvingen.
De opzet was om door middel van een enquête inzicht te verkrijgen over de ervaringen met de ontvangen hulp. Is men tevreden over de geleverde zorg en de geboden hulp? Is er voldoende aandacht voor de cliënt en is de zorg en hulp deskundig? En niet onbelangrijk, is er voldoende tijd om de taken uit te voeren en wordt men als kwetsbare oudere serieus genomen?
Conclusies.
  1. De enquête is goed ontvangen.
    De in de enquête opgenomen vragenlijst van 10 korte vragen is in totaal ingevuld door 327 cliënten. Nader onderverdeeld betreft dat: 258 cliënten van Laverhof en 72 cliënten van Vivent.
    Procentueel een score van 58,6% respectievelijk 60% !
  2. Op de enquête over de geleverde zorg is met een respons van circa 60 % uitstekend gereageerd. Het geeft een betrouwbaar beeld over de mate van tevredenheid van de cliënten.
  3. De verzorgenden krijgen van hun cliënten een gemiddeld rapportcijfer van 8.1 en dat betekent dat zij erg tevreden zijn over de verleende zorg en hulp. Dat wijkt positief af van landelijke perceptie over de tevredenheid over de zorg op dit moment. Een behoorlijk compliment dus voor de zorg in Schijndel!
  4. Alleen op de vraag of de hulp voldoende tijd heeft om de taken naar behoren uit te voeren zijn de cliënten wat minder tevreden, maar toch komt hier een dikke voldoende uit de bus.
Al met al een hoge mate van tevredenheid over de zorg in Schijndel.

Reacties van de ontvangers van de studie.
Het rapport werd door de voorzitter van de Seniorenraad Schijndel, Frans van Oorschot overhandigd aan Peter Beijers en Karin van Grinsven van Laverhof respectievelijk Vivent en aan de wethouder Zorg in Schijndel, Eus Witlox.

Allen waren zichtbaar verheugd met de uitkomsten van de enquête.
Een uitkomst die als een pluim gezien kan worden op het werk van vele medewerkers die zorg verlenen vanuit Vivent en Laverhof.

Dit met name ook in tijden, waar de zorgverlening vaak onder behoorlijke druk staat.
Ook wethouder Eus Witlox was in zijn nopjes met de uitkomsten van de enquête en complimenteerde de Seniorenraad met dit rapport en de aanpak.
Hij sprak de hoop uit dat ook na de fusie dit soort onderzoeken een vervolg krijgen in onze toekomstige gemeente Meierijstad.
De studie naar de kwaliteit van de zorg is in te zien bij:
Download hier
Terug