A A

24-12-2016 | Seniorenwijzer 2017 is uitgebracht
De Seniorenwijzer 2017 is een uitgave van de Seniorenraad en ook een aanvulling op de digitale Gemeentegids.
Mede dank zij een aantal sponsoren en de samenwerking met de KBO-Kring Schijndel en Welzijn De Meierij kent de gids sinds 2012 haar huidige vorm 1.
Bij het ter perse gaan van deze wijzer was er nog geen duidelijkheid over de positie van de Seniorenraad in onze nieuwe gemeente Meierijstad.
Wij zullen als Seniorenraad, in welke vorm dan ook, ons hard maken dat de Seniorenwijzer ook na 2017 zal worden uitgegeven.

Of dat gaat lukken hangt uiteraard af van de positie die het nieuw te vormen college gaat innemen jegens ouderen.
Mist u nog informatie of zijn er wijzigingen tijdens 2017?
Geef deze dan door aan: Stichting Seniorenraad Schijndel
tel. (073) 549 29 46 of e-mail: info@seniorenraadschijndel.nl

Verspreiding:
Evenals vorig jaar was de verspreiding in handen van de gemeente, die er weer in is geslaagd om voor de kerstdagen Seniorenwijzer gratis thuis te bezorgen bij alle inwoners van Schijndel van 65 jaar en ouder, alsmede bij alle leden van de KBO.
Alle overige belangstellenden kunnen de gids, voor zover nog aanwezig, gratis afhalen aan de balies van Welzijn De Meierij (Steeg 9F), de Bibliotheek (Steeg 9A), bij Blz Alphabet (Markt 13A) en bij Bruna (Hoofdstraat142).

De digitale Seniorenwijzer is ook te zien op volgende websites:
www.seniorenraadschijndel.nl (Seniorenwijzer 2017)
www.schijndel.nl (wonen en leven - zorg en welzijn
www.TVSchijndel.nl (info - servicepagina).

Wat doet de Seniorenraad Schijndel?
Deze komt op voor de belangen van alle oudere inwoners van Schijndel door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente Meierijstad en aan organisaties die van belang zijn voor ouderen.

Hoe werkt de Seniorenraad?
De Stichting kent een bestuur van minimaal 9 vrijwilligers. Drie commissies op de gebieden van WONEN EN VEILIGHEID – WELZIJN EN DIENSTVERLENING – ZORG ondersteunen het bestuur en brengen knelpunten, wensen etc. in beeld, die in een projectgroep worden uitgewerkt.
Wilt u uw bijdrage leveren binnen een projectgroep die aan bovengenoemde projecten werkt?
Geef u dan op om daarin deel te nemen, zodat u samen met anderen op basis van interesse, deskundigheid en ervaring gefundeerde meningen/visies kunt melden aan de betreffende commissie en dus ook aan het bestuur.

Wilt u nog meer weten?
Bekijk dan de website van de Seniorenraad, lees ook de Nieuwsbrief aldaar en andere publicaties in de media. Of informeer via een van onderstaande kanalen.

Informatie over de Stichting Seniorenraad Schijndel:

adres:      postbus 143, 5480 AC Schijndel
tel:           secretaris (06)20 42 09 71 of (073) 599 23 78
                voorzitter (073) 543 04 95
e-mail:    info@seniorenraadschijndel.nl

________________________________________
1 Aan de inhoud van de Seniorenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
Terug