A A

10-04-2017 | Presentatie Inventarisatie Woonwensen Schijndel
Medio 2016 is de Seniorenraad Schijndel gestart met een onderzoek naar de woonwensen van senioren van 55 jaar en ouder in de voormalige gemeente Schijndel. Dat onderzoek heeft recentelijk geleid tot de Rapportage Inventarisatie woonwensen ouderen Schijndel. Dit rapport bevat veel informatie betreffende de woonwensen van de respondenten van 55 jaar en ouder in Schijndel en Wijbosch die van groot belang is voor de gemeente Meierijstad, 

de woningbouwverenigingen en woningbouwcorporaties in het werkgebied van de gemeente Meierijstad. Met deze informatie kunnen zij een huisvestingsbeleid voor deze doelgroep opstellen voor de komende jaren. 

Op 24 april aanstaande zal deze gedegen rapportage door de voorzitter van de Seniorenraad Schijndel de heer Frans van Oorschot - opdrachtgever voor dit onderzoek- worden aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder van onze gemeente Meierijstad, de heer Eus Witlox. Inmiddels is overigens zoals u bekend de Stichting Seniorenraad Schijndel, als een logisch gevolg van de gemeentelijke fusie Meierijstad, opgegaan in de Stichting Seniorenraad Meierijstad. Uiteraard zijn zij ook aanwezig alsmede vertegenwoordigers vanuit woningcorporaties en zorg.

Hierbij nodigen wij u, mede namens de Stichting Seniorenraad Meierijstad, van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, die zal plaatshebben in ’t Spectrum, Steeg 9, te Schijndel. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en zal circa 1 uur duren tot 15.30 uur.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en hopen u op 24 april a.s. te mogen begroeten!

Namens de Stichting Seniorenraad Schijndel en de Stichting Seniorenraad Meierijstad,
Anton Minneboo, voorzitter Commissie Communicatie
Telefoon: 073 5475453 / 06 37604976

Terug