A A

22-09-2017 | In memoriam Anny de Laat
Tijdens een afscheidsviering op 21 september 2017 in Het Gasthuis te Schijndel hebben wij afscheid genomen van Anny de Laat.

Anny werd in 2012 lid van de themagroep Zorg van de Seniorenraad Schijndel.
Zij wilde haar kennis en de deskundigheid, die zij in haar werkzame leven verworven had, ten dienste stellen van de senioren in Schijndel.
Zo was zij betrokken bij het onderzoek naar de veiligheid van e-bikes voor ouderen, het onderzoek naar het functioneren van “Welzijn de Meierij” en het in kaart brengen van de locaties en de 24-uurs bereikbaarheid van de AED’s.
Nauwgezet bracht zij haar bevindingen aan de themagroep Zorg over.
In 2014 moest zij vanwege een Non-Hodgkin lymfoom haar activiteiten stoppen. Na een kuur knapte zij op en nam zij weer enthousiast deel aan onze vergaderingen.
Echter, de ziekte recidiveerde waarna zij meerdere malen weer een kuur moest ondergaan.
Zij had er steeds het volste vertrouwen in dat de kuur zou aanslaan.
Helaas mocht dat bij de laatste kuur niet zo zijn.

Wij hebben Anny leren kennen en waarderen als een aardige en deskundige vrouw die zeer begaan was met de kwetsbare ouderen.
Wij wensen haar man, de kinderen, de kleinkinderen en de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Wim Verstraaten, commissie zorg
Terug