A A

08-11-2017 | Mgr. Bekkershuis bestaat 50 jaar
Dinsdag 31 oktober vierden de bewoners en medewerkers van het Mgr. Bekkershuis dit 50-jarige jubileum. Een feestelijke dag die begon met een Heilige Mis die in het teken stond van dankbaarheid. De Mis werd voorgegaan door pastor Schepers en Just Hebly, geestelijk verzorger van Laverhof, en het Mgr. Bekkerskoor zong prachtige liederen. Ook bewoners droegen bij door het voorlezen van de eerste lezing en de voorbede.
Aansluitend was er koffie met gebak en voor iedereen een mooie Dahlia.
Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel: “Eind september 1967 werd het nieuwe Mgr. Bekkershuis in gebruik genomen als bejaardencentrum, waarna in februari 1968 de plechtige inzegening en officiële opening plaatsvond. Nu, 50 jaar later, vieren wij dit gouden jubileum en zijn we met name dankbaar voor allen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet en nog inzetten voor onze bewoners en cliënten.”
Het voormalige bejaardencentrum is vernoemd naar Bisschop Bekkers. Een bisschop met een opvatting die gericht is op het tegemoetkomen aan wensen van mensen. Henri: “Er is veel veranderd in de loop der jaren, zowel het gebouw als de woonvorm van dit huis. Echter de opvattingen van Mgr. Bekkers zijn ook nu nog steeds van kracht. Bij het 25-jarig bestaan schreef mijn voorganger Wim van Meijl:
‘Een jubileumviering is een uitstekende gelegenheid om dankbaarheid en waardering voor elkaar te uiten. Dit alleen al is een reden om feest te vieren.’
Nu, 25 jaar later, sluit ik me graag bij deze woorden aan.”
In de middag waren er diverse activiteiten voor de bewoners, waaronder sjoelen, poolbiljarten, het maken van diverse lekkernijen en bloemstukjes. Muziek zorgde voor een extra feestelijke stemming, waarbij de bewoners op het ritme mee deinden. De dag werd afgesloten met een Brabantse koffietafel met zang en gitaarmuziek van de Alegretto’s.
Terug