A A

14-06-2018 | Nieuwe privacyverklaring (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De oorspronkelijke "Wet bescherming persoonsgegevens" (Wbp) komt daarmee te vervallen.

Verkorte weergave van de nieuwe privacyverklaring.

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacywetgeving geeft het bestuur van de Stichting Seniorenraad Schijndel de volgende privacyverklaring af. 

De Stichting Seniorenraad Schijndel houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel om activiteiten uit te kunnen voeren.
De gegevens die verwerkt worden betreffen:
e-mailadres, achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.

Indien sprake is van financiële zaken met betrekking tot donaties en sponsoring wordt tevens het IBAN nummer van de betreffende bank bewaard. Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.
De persoonsgegevens worden door het secretariaat en of ledenadministrateur verwerkt. De contactgegevens van deze personen worden periodiek opgenomen in De Nieuwsbrief en zijn zichtbaar op de website van de Stichting.

Op de website van de Stichting wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Stichting gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het Stichtingsbestuur bevoegd zijn. De Stichting Seniorenraad Schijndel verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Stichting.

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe de Seniorenraad Schijndel uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd. 

Schijndel, 14 juni 2018

Voor de volledige tekst van de privacyverklaring, zie menu "Wie zijn wij - Beleid".
Terug