A A

03-01-2020 | Seniorenwijzer 2020

Rond de jaarwisseling is de Seniorenwijzer 2020 in een oplage van 4000 exemplaren bezorgd bij alle 65-plussers en de leden van de KBO Schijndel.

Een en ander in samenwerking met de gemeente Meierijstad.

Bij de uitgave 2020 staan we even stil bij de geboorte in 2011 van de eerste zelfstandige uitgave van de Seniorenwijzer, zoals wij die sindsdien kennen in z'n huidige vorm.

Onder grote belangstelling van sponsoren en genodigden vond toen een presentie in de aula van Welzijn De Meierij (voormalig BWI) plaats onder de titel: 

"De burger aan het woord en hoe zie je dat terug in de Seniorenwijzer?" 

(zie www.seniorenraadschijndel.nl) - Nieuws - Nieuwsarchief  - Presentatie Seniorenwijzer 2011 dd. 20-12-2010) 

Terug naar het nu.
Het handzame formaat blijft hetzelfde, alleen de layout van de omslag is in een moderner jasje gestoken.

Zoekfunctie: Wat wil ik weten en waar kan ik dit vinden?
* De belangrijkste telefoonnummers vindt u direct na VOORAF en voor andere zaken staat achterin het trefwoordenregister.
* Snel zoeken? Gebruik dan het witte zoekbalkje in het menu aan de linkerzijde. 

Mist u nog informatie of zijn er wijzigingen tijdens 2020?
Geef deze dan door aan: Seniorenraad Schijndel,
tel.(073) 547 54 53 of e-mail: info@seniorenraadschijndel.nl

Deze digitale seniorenwijzer is ook te vinden op:
* www.seniorenraadmeierijstad.nl 
* www.TVSchijndel.nl (info / servicepagina)

Wat doet de Seniorenraad Schijndel?
Deze komt op voor de belangen van alle oudere inwoners van Schijndel door gevraagd en ongevraagd advies te geven via de Seniorenraad Meierijstad aan de gemeente Meierijstad en aan ouderenorganisaties.

Hoe werkt de Seniorenraad Meierijstad?
De Stichting Seniorenraad Meierijstad kent een bestuur van vrijwilligers, met daarin ook een vertegenwoordiger van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO).
Twee commissies vanuit elk van de drie voormalige gemeenten, zijn werkzaam op de gebieden van WONEN EN VEILIGHEID – ZORG, DIENSTVERLENING EN WELZIJN.
Zij ondersteunen het bestuur en brengen knelpunten, wensen etc. in beeld, die in een projectgroep worden uitgewerkt.

Wilt u uw bijdrage leveren binnen een projectgroep die aan bovengenoemde projecten werkt?
Geef u dan op om daarin deel te nemen, zodat u samen met anderen op basis van interesse, deskundigheid en ervaring gefundeerde meningen/visies kunt melden aan de betreffende commissie en dus ook aan het bestuur.

Wilt u nog meer weten?
Bekijk dan deze website van de Seniorenraad Schijndel, lees ook de Nieuwsbrief aldaar en andere publicaties in de media.
Of informeer via een van onderstaande kanalen.

Informatie over de Seniorenraad Schijndel:
adres: postbus 143, 5480 AC Schijndel.
tel: secretaris 06 37 60 49 76 of (073) 547 54 53
voorzitter (073) 543 04 95
e-mail: info@seniorenraadschijndel.nl
Terug