A A

24-01-2012 | In memoriam Ad Bolwerk
Ons bereikte het droevige bericht dat op maandag 23 januari 2012 Ad Bolwerk onverwacht op 76 jarige leeftijd is overleden.
Ad is vanaf het begin van het project “Ouderenproof Schijndel” in 2004 betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport "Verstand komt met de jaren" als lid van de Themagroep Wonen.
Ad was een gewaardeerd en deskundige lid van de Themagroep die als gevolg van zijn ziekte de deelname aan de bijeenkomsten tot een minimum heeft moeten beperken.
Ook was hij vast van plan om, wanneer zijn ziekte eenmaal zou zijn overwonnen, weer met volle energie deel te nemen aan de vergadering van de Themagroep. Het heeft echter niet zo mogen zijn.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in de komende tijd veel sterkte toe om het zware verlies dat hun is overkomen, te kunnen verwerken.

Namens het bestuur van de Stichting Seniorenraad Schijndel,
de Themagroep Wonen/Veiligheid
Terug