A A

02-07-2012 | Seniorenraad sluit convenanten met Zorggroep Dorus en Huis & Erf.
Maandag 2 juli 2012 was een belangrijke mijlpaal in het bestaan van de Seniorenraad Schijndel.
Op die dag werd met twee belangrijke partners, te weten Zorggroep Dorus en Huis & Erf, een convenant afgesloten met de Seniorenraad Schijndel.
De gemoedelijke sfeer in de Goei Kamer van het Mgr. Bekkershuis was tekenend voor de verhouding tussen alle partijen.
En om het belang van deze convenanten te onderstrepen waren directeuren/bestuurders persoonlijk aanwezig om hun handtekening te plaatsen, voor Zorggroep Dorus in de persoon van de heer Wim van Meijl en voor Huis & Erf de heer Marcel Meulen.

Omdat de Seniorenraad veel belang hecht aan deze vorm van samenwerking waren het volledige bestuur evenals de afgevaardigden van de diverse thema- en werkgroepen bij dit toch wel enigszins feestelijke gebeuren aanwezig.
De ondertekening van het convenant.Van links naar rechts: Hans Vlasblom (secretaris van de Seniorenraad); Leo van der Velde (voorzitter); Wim van Meijl (Zorggroep Dorus) en Marcel Meulen (Huis&Erf).
De ondertekening van het convenant.Van links naar rechts: Hans Vlasblom (secretaris van de Seniorenraad); Leo van der Velde (voorzitter); Wim van Meijl (Zorggroep Dorus) en Marcel Meulen (Huis&Erf).
Na het plaatsen van alle handtekeningen onderstreepten de partners nog eens duidelijk het belang van deze vorm van samenwerking.
De heer Van Meijl van Zorggroep Dorus wees op het belang om doelstellingen die partners willen bereiken ook vast te leggen zodat het geen vrijblijvende afspraak is, maar een zinvolle overeenkomst met wederzijdse inspanningsverplichtingen. Er is een hoop onzekerheid over de toekomstige 
ontwikkelingen op het gebied van zorg.
In die situatie moet het vooral duidelijk zijn wat partners met elkaar wensen te bereiken. “Er is nog heel veel te doen, maar we gaan ons uiterste best doen om dat te bereiken”, aldus de heer Wim van Meijl

Directeur/bestuurder van Huis & Erf Marcel Meulen stelde de samenwerking op prijs vanwege de duidelijkheid en de verwachting dat er frequent overleg zal plaatsvinden. Hij gaf verder aan dat Huis & Erf met gemeenschapsgeld omgaat en dat transparantheid dus geboden is. In de nieuwe strategie zal Huis & Erf zich steeds meer focussen op haar kerntaak van sociale woningbouw. “Het is daarom van belang dat wij weten wat er bij de doelgroepen leeft. Huis en Erf zal zich méér dienen te richten naar de klant en niet omgekeerd. We gaan ons méér naar buiten richten dan naar onszelf.”

In de convenanten is nu duidelijk vastgelegd hoe de partners alle wensen met elkaar kunnen afstemmen als uitgangspunt voor het bereiken van de doelstellingen van de Seniorenraad.
Reeds eerder werd een convenant gesloten met de gemeente Schijndel.
Terug