A A

23-10-2012 | Seniorenraad Schijndel sluit convenant met Actief Zorg
Dinsdag 23 oktober 2012 werd in S.C.C. ’t Spectrum in Schijndel voor de vierde keer een convenant afgesloten. Dit keer met de thuiszorgorganisatie Actief Zorg.
De Seniorenraad streeft ernaar om convenanten af te sluiten met alle partijen, die worden beschouwd als belangrijke partner in de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid.
Met het afsluiten van deze overeenkomsten krijgt de samenwerking met de betreffende partner een bindend karakter.
Actief Zorg
Namens deze organisatie werd het convenant ondertekend door de operationeel directeur, Mevrouw Lia van Galen.
“In de regio Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben wij in vrij korte tijd een sterke positie opgebouwd in de thuiszorg. Onze groei gaat nog steeds gestaag door, maar we willen wel binnen de provincie Brabant blijven om te vermijden dat we een te grote organisatie krijgen die te ver van de cliënten af komt staan” aldus Mevrouw van Galen. “Onze kerntaken zijn: Hulp in de huishouding, Verzorging, Begeleiding, Verpleging en Advies.”
Haar collega Saskia Workum, verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie, voegt daar nog aan toe dat het succes van Actief Zorg naar haar mening mede te danken is aan het directe persoonlijke contact met de cliënten. “Wij staan dicht bij onze cliënten. Zij weten dat zij bij ons altijd snel en gemakkelijk contact kunnen krijgen. Wij streven er dan ook naar, dat onze hulpverleners die bij de cliënten thuis komen ook in de buurt wonen. In dit geval in Schijndel dus”.

Samenwerking
“Eén van de reden van Actief Zorg om een convenant aan te gaan ligt in het feit dat de Seniorenraad Schijndel
blijk heeft gegeven van een doelmatige organisatie die zich maximaal inzet voor het welzijn van de Schijndelse senioren. En verder ook de expertise die de Seniorenraad in huis heeft op velerlei gebied, zoals bijvoorbeeld op het terrein van de AWBZ “ aldus Mevrouw van Galen. Na de ondertekening van de overeenkomst werd nog uitgebreid van gedachten gewisseld over allerlei zaken die van belang zijn voor de Schijndelse senioren en de zorg in het algemeen. Daaruit voortvloeiend werd al meteen een afspraak vastgelegd waarbij de Seniorenraad en Actief Zorg elkaars kennis zullen uitwisselen op het gebied van de AWBZ, een thema waarover de Seniorenraad onlangs een drukbezochte voorlichtingsmiddag heeft gehouden.
Terug