A A

08-04-2013 | Uitnodiging opening beweegtuin bij het Mgr. Bekkershuis
Uitnodiging
voor de feestelijke opening van een beweegtuin voor ouderen
Mgr. Bekkershuis, Deken Baekersstraat 83, Schijndel
op 15 april 2013 om 16.00 uur

Aan allen die op enigerlei wijze in een ver of nabij verleden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de eerste beweegtuin voor ouderen in de tuin van het Mgr. Bekkershuis in Schijndel.
Door de beperkte ruimte die op dit moment beschikbaar is, was het niet mogelijk om het volledige ontwerp uit te voeren. Toch zijn wij er in geslaagd vier toestellen te plaatsen. Een uitbreiding van het aantal toestellen en het inrichten van een jeu de boules baan kan in een later stadium als er meer ruimte ter beschikking komt. De beweegtuin is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Huis en Erf en Laverhof.
Het doel van een beweegtuin is het bieden van de zo noodzakelijke beweging aan de oudere senioren in een voor hen prettige en uitnodigende situatie en waar tevens het elkaar ontmoeten van grote betekenis is. Op maandag 15 april wordt daarmee een start gemaakt.
Onder het wakend oog van Ben Merx wordt de <br>laatste hand gelegd aan de beweegtuin.
Onder het wakend oog van Ben Merx wordt de
laatste hand gelegd aan de beweegtuin.

PROGRAMMA

Na een welkom en korte introductie door de voorzitter van de Seniorenraad, Frans van Oorschot, zal de openingshandeling worden verricht door Wim van Meijl, die in het kader van zijn afscheidstournee deze dag doorbrengt in het Bekkershuis. Wat deze opening van de beweegtuin mede bijzonder maakt is het feit dat het zijn laatste kunstje zal zijn als bestuurder van Dorus/Laverhof.
Na afloop is er gelegenheid om de attrakties uit te proberen of om bij een hapje en een drankje herinneringen op te halen over hoe het allemaal zo gekomen is.

Namens Stichting Laverhof en Stichting Seniorenraad Schijndel nodigen wij u daartoe van harte uit.
Terug