A A

16-06-2013 | In Memoriam Henk van der Spank
Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van Henk van der Spank, lid van de Themagroep Wonen/Veiligheid van de Seniorenraad Schijndel.
Toen wij Henk eind 2011 benaderden om zijn kennis en kunde beschikbaar te stellen aan de senioren van Schijndel, hoefde hij niet lang na te denken. Een volmondig ja betekende dan ook echt meedoen, meedenken en zijn expertise ter beschikking stellen.
Wij hebben hem leren kennen als een deskundig en toegewijd lid van de Themagroep Wonen/Veiligheid waarbinnen zijn heldere visie en toegewijde bijdrage een grote aanwinst betekende.
Wij zullen hem daarom node missen en wensen Marieke, Marco, Lars en Siem, Stijn en Daphne en Anneke veel sterkte om dit verlies te dragen.

Bestuur van de Seniorenraad
Leden van de Themagroep Wonen/Veiligheid
Terug