A A

28-04-2015 | Onderscheidingen Jan Aalders, Jan v.d. Hoeven en Ton van Drunen
De jaarlijkse lintjesregen viel dit jaar op 24 april. Zes inwoners van Schijndel werden min of meer verrast met een Koninklijke Onderscheiding die door mevr. Eugster, als burgemeester van Schijndel, werd uitgereikt.
Onder de decorandi drie mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakte, of nog maken bij de totstandkoming en houden van een zo aangenaam mogelijk ouderenbeleid.  PROFICIAT.


J.W.A.N. (Jan) Aalders (72), wonende te Schijndel, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Samenvatting verdiensten:
1984 – 2002: Secretaris van het CDA, afdeling Schijndel. Betrokkene bereidde de bestuurs- en ledenvergaderingen voor en woonde deze bij, was aanwezig bij het coalitie- en fractieoverleg, onderhield het contact met andere afdelingen en organisaties en nam deel aan vergaderingen buiten de regio.
2001 – heden: Secretaris van de Heemkundekring Schijndel. Naast de bestuurs- en ledenvergaderingen is hij betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van lezingen, excursies en andere evenementen.
2004 – heden: Medeoprichter en secretaris van de Themagroep Wonen en Veiligheid van de stichting Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel. Daarnaast hielp hij met het opzetten van een onderzoek naar
woonwensen van zelfstandig wonende ouderen en schreef hij het rapport voor dit onderzoek.
2010 – heden: Initiatiefnemer en secretaris van de Stichting HOP-EST te Schijndel. De stichting geeft informatie en voorlichting over de Schijndelse geschiedenis en de hopteelt in de regio. Betrokkene heeft het plan uitgewerkt voor de bouw van een eigen pand en vervolgens alle vergunningen en financiële middelen geregeld.


J.F.A. (Jan) van der Hoeven (74), wonende te Schijndel, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Samenvatting verdiensten:
1983 – 1989: Bestuurslid en voorzitter van de Stichting Pastoor van Erp. Deze organisatie fungeerde als Bevoegde Gezag voor zeventien lagere en kleuterscholen in Schijndel. Betrokkene was o.a. verantwoordelijk voor de externe contacten met o.a. de gemeente en de kerk en tevens voor het personeel en de medezeggenschap. In het bijzonder wordt de invoering van de Wet op het Basisonderwijs in 1985 genoemd waardoor alle personeelsleden van een nieuwe Act van Benoeming moesten worden voorzien.
2000 – 2002: Vrijwilliger bij het asielzoekerscentrum in Schijndel. Betrokkene verzorgde de begeleiding van gezinnen en de transfers van de locatie naar winkels.
2000 – 2004: Docent Nederlands aan het Koning Willem I College, locatie Schijndel. Betrokkene verzorgde wekelijks Nederlandse taalverwerving aan allochtone Nederlanders.
2002 – 2005: Docent Italiaans. Betrokkene gaf wekelijks cursussen aan een groep geïnteresseerden en docenten onder andere ten behoeve van de Italië-reizen.
2005 – 2007: Bestuurslid van het gemengd koor van R.K. Parochie Heilige Sint Michaël (voorheen de Parochie van Sint Servatius). Betrokkene organiseert de deelname aan de zondagsmis.
2005 – 2013: Bestuurslid en voorzitter bij de R.K. Parochie Heilige Sint Michaël (voorheen de R.K. Parochie Sint Servatius). Betrokkene was o.a. verantwoordelijk voor de taalverwerving en ondersteuning van pater Joe in 2010.
2006 – heden: Bestuurslid en voorzitter van de afdeling Boschweg van de KBO te Schijndel. Betrokkene heeft 'een grote stempel gedrukt' op de vereniging o.a. door een verjonging van het bestuur en de organisatie van diverse wekelijkse en maandelijkse activiteiten. Daarnaast was hij actief als belastinghulp en Vrijwillig Ouderen Adviseur. Tevens was hij betrokken bij de oprichting van de Stichting Woonservice Boschweg, welke het gasthuis exploiteert. Ten slotte was hij projectleider bij de verbouwing van het complex en de inrichting van de kapel 'Het Gasthuis'.


A.J. (Ton) van Drunen (75), wonende te Schijndel, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Samenvatting verdiensten:
1976 – 1982: Penningmeester van de dansvereniging Turondo Dance te Schijndel.
2001 – 2010: Bestuurslid en voorzitter van de KBO, afdeling Schijndel. Daarnaast heeft betrokkene als secretaris gefungeerd en hij was lid van diverse werkgroepen. Tevens was hij vanuit de KBO-afdeling lid van het Clusterberaad Schijndel en bestuurslid van de Kring de Leijgraaf.
2001 – heden: Penningmeester van de Heemkundekring Schijndel. Daarnaast draagt betrokkene onder andere bij aan het organiseren en ondersteunen van heemmanifestaties en evenementen voor deheemkundeleden.
2004 – 2006: Secretaris van het project 'Schijndel Ouderenproof. Het projectresultaat is door het lokaal bestuur integraal overgenomen en heeft een vervolg gekregen in een opgerichte Stichting Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel (VOS) en is nu opgegaan in Stichting Seniorenraad dat een groot maatschappelijk draagvlak heeft. Decorandus heeft als projectsecretaris daar veel tijd aan besteed.
2010 – 2011: Penningmeester van de Stichting HOP-EST te Schijndel. Decorandus heeft onder aandere een boekhoudprogramma opgezet en het periodiek schrijven van financiële rapportages, het verrichten van betalingen en bijhouden van de financiële administratie en uitvoeren van besluiten van het bestuur op het vlak van de financiën.
Foto's: Brab. Dagblad
Terug