A A

03-11-2015 | Laverhof koploper in de zorg 2015
Laverhof heeft drie keer een ‘A’ gescoord in de landelijke Benchmark in de Zorg 2015 en dat betekent dat Laverhof behoort tot de best presterende zorgorganisaties van Nederland! Een resultaat waar we trots op zijn!

Cliënten en medewerkers van Laverhof hebben via het cliënttevredenheidsonderzoek en het medewerkertevredenheidsonderzoek laten weten wat zij vinden van Laverhof;
afgelopen zomer zijn de cijfers van de bedrijfsvoering onderzocht. Dit alles wordt vergeleken met de scores van andere zorgorganisaties en dan komt Laverhof als één van de besten uit de bus!

Compliment!
Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “Dank aan alle cliënten en medewerkers die de vragenlijsten hebben ingevuld. En heel veel dank aan de medewerkers en vrijwilligers van Laverhof voor hun inzet iedere dag voor onze cliënten. Dit is een groot compliment voor ons allemaal!”

Waarom deelname aan de benchmark?
Bijna honderd organisaties namen dit jaar deel aan een of meer onderdelen van de Benchmark in de Zorg. Het zichtbaar maken van prestaties loont, is in de afgelopen jaren wel gebleken. De eigen prestaties onder ogen zien is de eerste stap naar verbetering.
Door deze prestaties te vergelijken met die van andere organisaties en de
resultaten zichtbaar te maken voor de eigen cliënten, medewerkers en interne belanghebbenden, kunnen alle betrokkenen gericht verbeteringen realiseren.

De kracht van het lokale
Met de fusie van BerneZorg en Zorggroep Dorus heeft Laverhof geprofiteerd van de bewezen werkwijzen van beide organisaties. Immers beide organisaties scoorden altijd goed bij deze onderzoeken. Mede door het tijdig inspelen op de veranderingen in de zorg, waarbij wij geloven in de kracht van lokale gemeenschappen die bereid en in staat zijn gezamenlijk vorm te geven aan wonen, welzijn en zorg, heeft Laverhof dit kunnen voortzetten.

Samen met onze medewerkers en vrijwilligers zullen we er alles aan doen om onze lokale gemeenschappen kwalitatief goede zorg en dienstverlening te blijven bieden en op die manier koploper in de zorg te blijven!
Terug