A A

08-12-2015 | Sleutelkluisjes niet altijd even veilig
Een sleutelkluisje biedt de mogelijkheid om aan de buitenkant van het huis een huissleutel te bewaren. Het kluisje wordt veelal aan de buitenmuur naast de voordeur gehangen waar het een bergplaats biedt voor de sleutel waarmee degene, die daarvoor toestemming heeft, de woning kan betreden.
Te denken valt daarbij aan toegang voor bijvoorbeeld zorginstellingen, familie, mantelzorgers en andere hulpverleners.
De huidige sleutelkluisjes in onze gemeente blijken echter niet meer aan de eisen van veiligheid te voldoen.
Bij een recente reeks inbraken is gebruik gemaakt van sleutels die de inbrekers hadden gestolen uit de opengebroken sleutelkluisjes. Op die manier wisten zij via de voordeur binnen te komen. In de meeste gevallen werden daarbij waardevolle spullen, maar vooral ook sieraden buitgemaakt.

Start project
Voor de commissie “Wonen & Veiligheid” van de Seniorenraad Schijndel was dit de aanleiding om een project rond deze problematiek op te starten.
Het doel van het project is om op de kortst mogelijke termijn de nu aanwezige, niet betrouwbare sleutelkluisjes te vervangen door een betrouwbaar alternatief, hetzij mechanisch, hetzij digitaal. Tevens zal met de zorginstellingen worden overlegd over de aanschaf van één uniform toepasbaar systeem. Ook zal het nieuwe systeem moeten voldoen aan een daartoe geëigend keurmerk
De Seniorenraad wil hiermee een vermindering van het aantal delicten bereiken.
Behalve de technische aspecten zal de projectgroep “Sleutelkluisjes” van de Seniorenraad ook aandacht besteden aan punten zoals:
Juridische aspecten (wie geef je toegang en hoe ga je daar mee om); het systeem moet verhuisbaar zijn; het moet betaalbaar zijn; cliënten moeten kunnen kiezen uit een keuzepakket van mogelijkheden; het systeem moet uniform zijn, enz.

Partners
De partners waarmee in dit project samenwerking zal worden gezocht of die geraadpleegd zullen worden zijn o.m.: Gemeente Schijndel, woningcorporaties, zorginstellingen, politie en leveranciers. In april 2016 zal de uitslag worden gepubliceerd in de pers en op de website www.seniorenraadschijndel.nl en via de KBO. Indien mogelijk, kan men dus maar het beste tot die tijd wachten met de aanschaf van nieuwe oplossingen.

Voorbeeld van een sleutelkluisje. Klik op de foto voor een grotere afbeelding
Voorbeeld van een sleutelkluisje. Klik op de foto voor een grotere afbeelding
Terug