A A

12-12-2008 | Klussendienst van start
De startbijeenkomst van het project Klussendienst was op 15 december a.s. van 15.00 tot 16.00 uur in de ontmoetingsruimte van BWI Het Palet. Er was een presentatie door de coördinator en dhr. Phiferons, directeur-bestuurder van Huis&Erf gaf aan hoe belangrijk een dergelijke klussendienst is in het kader van maatschappelijk ondernemen. Verder vond de ondertekening van het contract plaats en werd de eerste kluskoffer overhandigd.
Tijdens de presentatie werd uit de doeken gedaan hoe dit project (volgens de folder: De Klussendienst van BWI het Palet!) uitgevoerd gaat worden. De overhandiging van de eerste kluskoffer aan de vrijwilligers was tevens het startschot van het project.
Doel van het project is kleine klussen in huis te laten verrichten door vrijwilligers van de klussendienst van BWI Het Palet. Op deze manier worden ouderen ondersteund in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het uitvoeren van de klus is niet geheel gratis: € 2,50 per half uur.
Doelgroep zijn ouderen vanaf 55 jaar, die het zelf niet kunnen, mensen met een beperking en mensen met een smalle beurs.
Terug