A A

13-12-2008 | Openstelling apotheken in avond en weekend
Zoals bekend is heeft per 1 juli een wijziging in de dienstwaarneming van onze Schijndelse apotheken plaats gevonden. Deze wijziging betreft de openstelling na 17.00 uur en in het weekend. Op die tijden zullen voortaan medicijnen op recept van de huisartsenpost worden verstrekt via de dienstapotheek van de huisartsenpost in Veghel (ziekenhuis Bernhoven). Naar aanleiding van deze maatregel heeft het bestuur van de Stg. VOS op 4 november jl. een onderhoud gehad met de heren Wevers en Pollmann van de beide apotheken in Schjndel.
Alhoewel er gesproken is over diverse zaken betreffende de relatie cliënt/apotheek stond centraal de vraag:
hoe krijgen patiënten in noodgevallen hun spoedeisende medicijnen, indien er niemand beschikbaar is om de medicatie in Veghel op te halen?
De toezegging dat met de dienstapotheek in Veghel gezocht zal worden naar een oplossing heeft geresulteerd in onderstaande afspraak:

In voorkomende noodgevallen, zulks ter beoordeling van de dienstdoende arts op de huisartsenpost en in samenspraak met de dienstapotheek (Veghel), zal naar een adequate oplossing worden gezocht.

Wilt u kennis nemen van het gehele verslag van het onderhoud, klik dan op lees verder.
Terug