A A

01-02-2009 | Verslag studiedag 20 jan. 2009
Vanuit de najaarsvergadering en de bijeenkomst met de convenantpartners zijn een aantal gedachten naar voren gekomen, die de moeite waard zijn, om in de vorm van een project gegoten te worden. De snelste weg om hieraan handen en voeten te geven bleek in dit geval een studiedag te zijn. Iedereen die, vanuit eigen ervaring, over een bepaald thema een inbreng kon hebben was dan ook op 20 januari 2009 van harte welkom in 't Spectrum.
In een eerste gespreksronde werd een aanzet gegeven tot projectvoorstellen voor diverse thema's. Na de lunch volgde een tweede ronde om te bezien welke voorstellen al rijp waren om omgezet te worden in een projectplan en welke nog niet.
Het is de bedoeling om tijdens de bestuursvergadering van 10 maart a.s. het werkplan 2009/2010 te kunnen accorderen.

Voor volledig verslag klik HIER
Terug