A A

18-01-2010 | In memoriam: Jos Broeders
Op maandagavond 18 januari bereikte ons het droevige bericht dat Jos Broeders was overleden. Daarmee is de Schijndelse gemeenschap een aimabele mens kwijtgeraakt, een man, die zich steeds wilde inzetten voor anderen.
Zijn echtgenote, Generoos, was reeds enige tijd werkzaam in de themagroep Zorg van de Stichting Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel (Stg. VOS). Zodoende kwam Jos in aanraking met allerlei berichten van deze stichting en hij maakte de opmerking dat een en ander best wat duidelijker zou kunnen, meer afgestemd op de lezer. Op onze uitnodiging heeft Jos enige tijd alle uitingen van de stichting geredigeerd en al snel nam hij deel aan de vergaderingen van het bestuur.
Hij was daar voornamelijk aanwezig om te voelen en te proeven wat er zoal in de stichting omgaat. Hij onthield zich van commentaar. Hij was onopvallend aanwezig om te doen wat hij had beloofd: een paar stukjes schrijven voor website en nieuwsbrief, stil aanwezig, zijn notities makend. Twee of drie dagen later zaten zijn korte en bondige stukjes in het postvak IN van de secretaris van de stichting, korte verhalen die het wel en wee van de stichting goed samenvatten.
Integer, bescheiden was hij aanwezig en juist dat sierde hem zo. Als we later hem complimenteerden met de goede toon die hij wist te treffen, lachte hij, het leek wel wat verlegen, en ging over tot de orde van de dag.

En toen kwam ineens de klap, net na het Ceciliafeest van het dameskoor, waar zijn vrouw Generoos steeds heel actief lid van is, kreeg hij een zwaar herseninfarct. Ineens was hij kwijt wat hem zo dierbaar was: zijn stem om met zijn medemens te communiceren.
Blij was hij als we hem in Cunera opzochten of ergens – samen met Generoos – tegenkwamen, een verwonderde blije blik op zijn gezicht, met zijn ene hand je vasthoudend en lachend en tegelijk iets droefs in zijn ogen, omdat hij niet met je kon praten en toch …… hij deelde wel met ons! Dankbaar voor de aandacht die hij dan welverdiend kreeg.
Juist in die bescheidenheid en dankbaarheid kon je Jos leren kennen als een aimabele, beminnelijke mens. Een man van zijn woord, eerlijk en oprecht. Precies aangevend wat hij vond, maar nooit een ander beschadigend.

Wij zijn dankbaar en blij Jos gekend te hebben. Een goede mens is van ons heengegaan.
Wij wensen Generoos, zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

Namens de Stg. VOS,
Jan Heijnen, voorzitter.
Terug