A A

Nieuwsbrieven

  Ga direct naar:
      Nieuwsbrief Jan 2017 nr. 27
      Nieuwsbrief Okt 2016 nr. 26
      Nieuwsbrief Mrt 2016 nr. 25
      Nieuwsbrief Okt 2015 nr. 24
      Nieuwsbrief Feb 2014 nr. 23
      Nieuwsbrief Dec 2012 nr. 22
      Nieuwsbrief Aug-Sep 2012 nr. 21
      Nieuwsbrief April 2012 nr. 20
      Nieuwsbrief Dec 2011 nr. 19
      Nieuwsbrief Nov 2011 nr. 18
      Nieuwsbrief Feb 2011 nr. 17
      Nieuwsbrief Jan 2011 nr. 16
      Nieuwsbrief Okt-Nov 2010 nr. 15
      Nieuwsbrief Sep 2010 nr. 14
      Nieuwsbrief Nov-Dec 2009 nr. 13
      Nieuwsbrief Sep-Okt 2009 nr. 12
      Nieuwsbrief April-Mei 2009 nr. 11
      Nieuwsbrief dec 2008 nr. 10
      Nieuwsbrief Juni-Juli 2008 nr. 9
      Nieuwsbrief mei 2008 nr. 8
      Nieuwsbrief jan-feb 2008 nr. 7
      Nieuwsbrief dec 2007 nr. 6
      Nieuwsbrief nov 2007 nr. 5
      Nieuwsbrief mei 2007 nr. 4
      Nieuwsbrief Nov 2006 nr. 3
      Nieuwsbrief Juli 2006 nr. 2
      Nieuwsbrief Mei 2006 nr. 1


Nieuwsbrief Jan 2017 nr. 27
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

1. Enquête Zorg
2. Najaarsbijeenkomst Seniorenraad Schijndel
3. Seniorenwijzer 2017
4. Rapport sleutelkluisjes
5. Seniorenraad Meierijstad
6. Klankbord Senioren Schijndel


Lees meer


Nieuwsbrief Okt 2016 nr. 26
In deze nieuwsbrief (pdf formaat) de volgende onderwerpen:
1. Stand van zaken project Wonen & Veiligheid.
2. Start 'Woonwensenonderzoek 2016'.
3. Enquête 'Zorg'.
4. Notitie Ouderenbeleid Meierijstad (vervolg).
5. Overleggen met de convenantpartners.
6. De 'Stem van de Senioren'.
7. De Seniorenwijzer 2017.
Lees meer


Nieuwsbrief Mrt 2016 nr. 25

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 1. De voorjaarsbijeenkomst 2016 op 21 april a.a. in 't Spectrum.
 2. Een dringende oproep voor meer hulp bnij de woonscans.
 3. Opiniepanel Gemeentelijke Dienstverlening
 4. Rapport "Sleutelkluisjes" gereed.
 5. Bestuurlijke mutaties.
 6. Notitie Ouderenbeleid Meierijstad.

Lees meer


Nieuwsbrief Okt 2015 nr. 24
In deze de volgende onderwerpen:
Het jaar 2015 aanzet tot veranderingen.
Veranderingen in de organisatievorm van de Seniorenraad.
"De stem van de Senioren".
Personele vranderingen.
Woonbeurs 17 oktober 2015
Lees meer


Nieuwsbrief Feb 2014 nr. 23
In deze nieuwsbrief o.a.
Uit de jaarvergadering van 18 nov 2013.
Internetcriminaliteit en hoe bankfraude zien te voorkomen.
Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst.
Lees meer


Nieuwsbrief Dec 2012 nr. 22
Inhoud van deze nieuwsbrief :
 • Frans van Oorschot, nieuwe voorzitter
 • De Seniorenwijzer 2013
 • Jaaroverzicht Seniorenraad 2012
 • Uitnodiging voor lidmaatschap opiniepanel
 • Veiligheid
 • Nieuwjaarsbijeenkomst 2013
 • Download hier de nieuwsbrief van dec. 2012 nr.22


  Nieuwsbrief Aug-Sep 2012 nr. 21
  Inhoud van deze nieuwsbrief:
 • Ontmoetingscentrum 't Bûrthuis
 • Studie naar het zich thuis voelen van de Schijndelse senior
 • Actualisering Woonvisie Schijndel
 • Seniorenraad sluit convenanten (1)
 • Rapport Openbaar Vervoer
 • Themamiddag aanpassing AWBZ
 • Download hier de nieuwsbrief aug-sep 2012 nr.21


  Nieuwsbrief April 2012 nr. 20
  Inhoud Nieuwsbrief april 2012 o.a.:
 • Wijzigingen in de organisatie,
 • Convenanten,
 • Themamiddag Zorgverklaring.
 • Download hier de nieuwsbrief april 2012 nr.20


  Nieuwsbrief Dec 2011 nr. 19
  In deze nieuwsbrief een ingekort verslag van de installatie en de voortgang om te komen tot een goed functionerende Seniorenraad.

  Download hier de nieuwsbrief december 2011 nr. 19   Nieuwsbrief Nov 2011 nr. 18

  In deze nieuwsbrief wordt afscheid genomen van de Stg. VOS die op 16 november a.s. opgaat in de Seniorenraad Schijndel, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. De weg is gereed en het is aan de Seniorenraad om deze weg uit te bouwen tot een alles verbindende snelweg.
  Wie heeft het laatste woord. Natuurlijk de scheidende voorzitter van de Stg. VOS, maar ondersteund door wethouder Peter Roozendaal, Wim van Meijl, directeur van Zorggroep Dorus en Trix Cloosterman, directeur van BWI Het Palet, waarmee in de afgelopen jaren een bijzondere band is opgebouwd.

  Download hier de nieuwsbrief november 2011 nr. 18 


  Nieuwsbrief Feb 2011 nr. 17
  In deze nieuwsbrief o.a.
  - Seniorenwijzer nu ook bij de boekhandels verkrijgbaar,
  - Verslag over de bijeenkomst Wmo,
  - "Slimme Zorg" en
  - Het vrijwilligersfeest op 26 maart.
  Download hier de Nieuwsbrief Feb. 2011 - 17


  Nieuwsbrief Jan 2011 nr. 16
  Inhoud Nieuwsbrief van januari:
 • Alles over de Seniorenwijzer 2011
 • Onderscheidingen voor Huis & Erf en de SVZS
 • Het Thuishuisproject, een nieuw initiatief
 • Mutaties in de werkgroep Wmo Stg. VOS
 • Download hier de Nieuwsbrief jan 2011 nr. 16


  Nieuwsbrief Okt-Nov 2010 nr. 15
  Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn o.a.:
 • De aankondiging van besprekingen die moeten leiden tot een Seniorenraad in Schijndel;
 • Najaarsbijeenkomst 2010;
 • Stand van zaken rond de Seniorenwijzer 2011;
 • Korte terugblik over het overleg met de convenantpartners;
 • Nominatie "Smart Home Award" voor H&E.
 • Download hier de Nieuwsbrief okt-nov 2010 nr. 15


  Nieuwsbrief Sep 2010 nr. 14
  Met hierin o.a.:
  In kort bestek de nota Strategie Stg. VOS 2010 - 2014,
  Seniorenwijzer 2011 in plaats van de Ouderenwijzer,
  Verankering van de Archiefmap Thuisadministratie,
  Informatiebijeenkomst voor 50-plussers,
  Glasvezel onze "Zorg".
  Download hier de Nieuwsbrief sep 2010 nr. 14


  Nieuwsbrief Nov-Dec 2009 nr. 13
  Met hierin ondermeer de volgende onderwerpen:
 • Hoe staat het met onze glasvezel en gaat de LOS ook digitaal?
 • Bijeenkomst Stg. VOS met haar convenantpartners
 • Najaarsbijeenkomst Stg. VOS. Thema: Sociale Veiligheid.
 • Download hier de Nieuwsbrief nov-dec 2009 nr. 13 (pdf formaat)


  Nieuwsbrief Sep-Okt 2009 nr. 12
  Met hierin ondermeer de volgende onderwerpen:
 • Start van het Schoenendoosproject.
 • Jaarlijkse bijeenkomst met onze Convenantpartners op maandag 19 oktober a.s.
 • Aankondiging najaarsbijeenkomst Stg. VOS met als thema Sociale Veiligheid.
 • Gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 2010 dienen zich aan.
 • Verslag symposium SENIOREN/NU in Utrecht 3 juni 2009.
 • Download hier de Nieuwsbrief sep-okt 2009 nr. 12 (pdf formaat)


  Nieuwsbrief April-Mei 2009 nr. 11
  Met hierin ondermeer de volgende onderwerpen:
 • Welke vorderingen zijn er gemaakt met het werkplan 2009/2010
 • Stand van zaken rond het project "Halt U Valt"
 • Hoe gaat de voorjaarsbijeenkomst 2009 op 11 mei eruit zien?
 • Download hier de Nieuwsbrief apr-mei 2009 nr. 11 (pdf formaat)


  Nieuwsbrief dec 2008 nr. 10
  Met hierin ondermeer de volgende onderwerpen:
 • Hoe staat het met onze glasvezel en is de LOS ook digitaal te ontvangen?
 • Bijeenkomst Stg.VOS met haar convenantpartners.
 • Najaarsbijeenkomst Stg. VOS. Thema: Sociale Veiligheid.
 • Download hier de Niewsbrief dec 2008 nr. 10 (pdf formaat)


  Nieuwsbrief Juni-Juli 2008 nr. 9
  Inhoud:
 • Ouderenwijzer 2008-2009
 • Samengaan themagroepen Welzijn en Dienstverlening.
 • Stand van zaken Cbo.
 • MEE ook in Schijndel actief.
 • Bibus over Duits lijntje.
 • Openingstijden apotheken.
 • Najaarsvergadering Stg. VOS.
 • Themagroepen Stg. VOS in een nieuwe jas.
 • Project "Veiligheid voor Ouderen" o.g. "Halt U Valt".
 • Buurtbemiddeling.
 • Download hier de Nieuwsbrief juni-juli 2008 nr. 9 (pdf formaat)


  Nieuwsbrief mei 2008 nr. 8
  Inhoud:
 • Presentatie van het rapport IWW op 15 april 2008.
 • Uitslag opiniepanel Consultatiebureau voor ouderen (Cbo).
 • Over straatverlichting gesproken.
 • Het schoenendoosproject.
 • Download hier de Nieuwsbrief mei 2008 nr. 8 (pdf formaat)
  Lees meer


  Nieuwsbrief jan-feb 2008 nr. 7
  Inhoud:
 • Algemene bijeenkomst van alle Themagroepsleden op 15 januari 2008.
 • Vervolg enquête "Inventarisatie Woonwensen".
 • Vervolg Consultatiebureau voor ouderen 4.
 • Vervolg Cliëntenraad Wet maatschappelijke ondersteuning 4.
 • Uitslag opiniepanel Straatverlichting.
 • Wachtwoord vergeten?
 • Aankondiging jaarvergadering St. VOS.
 • Download hier de Nieuwsbrief jan-feb 2008 nr. 7 (pdf formaat)


  Nieuwsbrief dec 2007 nr. 6
  Inhoud:
 • Algemene bijeenkomst van alle Themagroepsleden op 15/01/08,
 • Enquête "Inventarisatie Woonwensen",
 • Vervolg Consultatiebureau voor ouderen,
 • Vervolg Cliëntenraad Wet maatschappelijke ondersteuning,
 • Presentatie SIR-55.
 • Download hier de Nieuwsbrief dec 2007 nr. 6 (pdf formaat)


  Nieuwsbrief nov 2007 nr. 5
  In deze nieuwsbrief wordt u bijgepraat over de belangrijkste zaken van de achter ons liggende periode:
 • De stand van zaken rond het onderzoek naar de haalbaarheid van een Cbo in Schijndel,
 • De Zorgpoli, opgezet door de Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel (SVZS),
 • De Cliëntenraad Wmo is een feit,
 • Steunpunt Palliatieve Zorg door BWI Het Palet,
 • Stand van zaken betreffende het VOS-opiniepanel.
 • Download hier de Nieuwsbrief nov 2007 nr. 5 (pdf formaat)
  Lees meer


  Nieuwsbrief mei 2007 nr. 4
  Het is al weer enige tijd geleden dat de laatste nieuwsbrief van de VOS is uitgegaan. VOS stond toen nog voor Verankeringsgroep Ouderenproof Schijndel. Inmiddels is er heel veel gebeurd! In deze nieuwsbrief leest u meer over:
 • Het ontstaan van de Stichting Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel (Stg. VOS), inclusief bestuur,
 • De website van de Stg. VOS,
 • Twee onderzoeken die gaande zijn, waarvan één nu is afgerond: een kleinschalig onderzoek naar uw bevindingen met de ouderenwijzer in de gemeentegids en een inventarisatie van uw woonwensen in de nabije en wat verdere toekomst,
 • De samenwerking met de vier afdelingen van de KBO,
 • Onze activiteiten betreffende nieuw beleid van de gemeente en
 • De verdere ontwikkelingen rondom de vormgeving van de cliëntenraad in het kadervan de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Download hier de Nieuwsbrief mei 2007 nr. 4 (pdf formaat)


  Nieuwsbrief Nov 2006 nr. 3
 • Inventarisatie woonwensen,
 • Veiligheid
 • Communicatie
 • Cliëntenraad Wmo
 • Aanbevelingen Ouderenproof!
 • Download hier de Nieuwsbrief nov 2006 nr. 3 (pdf formaat)
  Lees meer


  Nieuwsbrief Juli 2006 nr. 2
 • De Wmo door de Eerste Kamer goedgekeurd.
 • Wat betekent participatie voor de VOS?
 • Andere activiteiten van de VOS
 • Download hier de Nieuwsbrief juli 2006 nr.2 (pdf formaat)
  Lees meer


  Nieuwsbrief Mei 2006 nr. 1
  Op 20 april j.l. zijn de leden van de themagroepen, afkomstig uit het project “Ouderenproof Schijndel!” bijeen geweest om de resultaten, vorderingen en voornemens met elkaar te bespreken en op elkaar af te stemmen.
  Download hier de Nieuwsbrief mei 2006 nr. 1 (pdf formaat)
  Lees meer