A A

Nieuwsbrief Okt 2016 nr. 26
In deze nieuwsbrief (pdf formaat) de volgende onderwerpen:
1. Stand van zaken project Wonen & Veiligheid.
2. Start 'Woonwensenonderzoek 2016'.
3. EnquĂȘte 'Zorg'.
4. Notitie Ouderenbeleid Meierijstad (vervolg).
5. Overleggen met de convenantpartners.
6. De 'Stem van de Senioren'.
7. De Seniorenwijzer 2017.
Download hier de Nieuwsbrief van oktober 2016
Terug