A A

Opiniepanel

EERST DENKEN, DAN DOEN.
EERST DENKEN, DAN DOEN.
Op diverse plaatsen in de site wordt u uitgenodigd om u aan te melden als deelnemer aan (naar keuze) diverse activiteiten van de seniorenraad.
Het opiniepanel is één van de activiteiten.
Als wij geconfronteerd worden met een vraag van een van de partners (gemeente of een zorginstelling) willen wij graag weten hoe u hierover denkt. Dat zijn altijd maximaal tien vragen, die u in nog geen tien minuten kunt beantwoorden. Daardoor kunnen wij – vanuit de senioren zelf – een goed advies geven aan deze partner.

    Het opiniepanel is inmiddels een van de belangrijkste instrumenten, die de seniorenraad, afdeling Schijndel, ter beschikking staat. Uitgangspunt daarbij is de omvang van het het panel.
    Ga hier dus niet snel aan voorbij, het is in uw eigen belang. Hier meten wij de mening van onze achterban en geven op basis daarvan adviezen af!

U kunt zich ook op deze pagina opgeven als deelnemer aan het seniorenraad opiniepanel.
Het is een platform voor alle senioren. Hiermee kunt u uw stem laten horen!


Email adres*
Naam*
Geboortejaar*
Geslacht*
Telefoonnummer*
Woonplaats*
Van welke ouderen-
bond bent u lid?
(KBO, ANBO, PCOB)
De met * gemerkte velden moeten altijd worden ingevuld.

Ik geef mij op voor het seniorenraad opiniepanel
Ik wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen