A A

  Ga direct naar:
      21-11-2016 | 1e Sleutelkluisje in Schijndel gemonteerd!
      07-10-2016 | Nieuwsbrief oktober 2016
      07-10-2016 | Cursus Digisterker: werken met e- overheid
      06-10-2016 | Uitnodiging project geclusterd wonen
      28-09-2016 | Op weg naar de Seniorenraad Meierijstad
      26-09-2016 | Samenwerking Seniorenraad Schijndel met VVN Afd.Schijndel
      28-07-2016 | Plotseling overlijden van Jan van den Akker
      14-07-2016 | Woonwensenonderzoek senioren in Schijndel
      16-06-2016 | Verzorging en verpleging van de ouderen in Schijndel.
      07-06-2016 | Grote verhuizing van bewoners St. Barbara naar Mgr. Bekkershuis
      07-06-2016 | Enquête zorg in Schijndel
      02-06-2016 | Voorjaarsbijeenkomst Seniorenraad Schijndel 2016
      01-06-2016 | Laverhof presenteert jaarverslag 2015 ‘Vooruit door verandering’
      19-05-2016 | Aanbieding "Studie naar Gemeentelijke Dienstverlening en Participatie"
      17-05-2016 | Lezing over Mgr. Bekkers in het Mgr Bekkershuis in Schijndel
      02-05-2016 | Nieuwe oversteekplaatsen Kloosterstraat
      16-04-2016 | Programma openbare voorjaarsbijeenkomst Seniorenraad
      06-04-2016 | Seniorenraad presenteert 'hufterproof' sleutelkluisje
      22-03-2016 | Notitie Ouderenbeleid Meierijstad
      20-03-2016 | Nieuwsbrief nr 25 maart 2016
      14-03-2016 | Opiniepanel Gemeentelijke Dienstverlening en burgerparticipatie
      03-03-2016 | Uitleenpunten hulpmiddelen bij Laverhof!
      25-02-2016 | Jaarrede 2015 van voorzitter Seniorenraad, Frans van Oorschot.
      22-02-2016 | Impressie informatiebijeenkomsten Wonen in Veiligheid
      26-01-2016 | Wonen in Veiligheid (Wonen met gemak)
      10-01-2016 | Nieuwjaarsreceptie 2016 'Schijndel ontmoet Schijndel'
      30-12-2015 | Netwerkborrel Seniorenraad
      24-12-2015 | Seniorenwijzer 2016
      20-12-2015 | Seniorenraad Schijndel sluit convenant met Apotheek De Meierij
      11-12-2015 | Koninklijke Onderscheiding voor Toon Frederix
      10-12-2015 | Gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst 2016
      08-12-2015 | Sleutelkluisjes niet altijd even veilig
      07-12-2015 | Kerstmarkt Laverhof Mgr Bekkershuis 2015
      03-11-2015 | Laverhof koploper in de zorg 2015
      27-10-2015 | Senioren Woonbeurs 2015
      21-10-2015 | In memoriam Greet Dijkstra
      16-10-2015 | Nieuwsbrief nr 24 oktober 2015
      15-10-2015 | Familiedag bij Laverhof een succes!
      01-10-2015 | Een leven lang veilig en comfortabel wonen


21-11-2016 | 1e Sleutelkluisje in Schijndel gemonteerd!
Donderdag 17 november heeft de wethouder Zorg van de gemeente Schijndel, Eus Witlox, bij een woning in Schijndel het 1e sleutelkluisje gemonteerd. Met deze handeling is het project Sleutelkluisjes van de Seniorenraad Schijndel in de uitvoerende fase gekomen. Aanleiding voor dit project voor de Seniorenraad was een vervelende gebeurtenis in 2015, een inbraak, die in april van dit jaar leidde tot het rapport Sleutelkluisjes. Een rapport dat uiteindelijk weer leidde tot de keuze voor het sleutelkluisje Puck Keysafe. 
Lees meer


07-10-2016 | Nieuwsbrief oktober 2016
In deze nieuwsbrief (pdf formaat) de volgende onderwerpen:
1. Stand van zaken project Wonen & Veiligheid.
2. Start 'Woonwensenonderzoek 2016'.
3. Enquête 'Zorg'.
4. Notitie Ouderenbeleid Meierijstad (vervolg).
5. Overleggen met de convenantpartners.
6. De 'Stem van de Senioren'.
7. De Seniorenwijzer 2017.
Lees meer


07-10-2016 | Cursus Digisterker: werken met e- overheid
De overheid werkt steeds meer via internet: denkt u maar aan de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ van de Belastingdienst en het digitaal afspraken maken met uw gemeente. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk of om het doorgeven van een verhuizing: steeds vaker kan dit alleen via internet. Best lastig als je hier nog niet zo handig mee bent. 
Wilt u leren hoe u gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten van bijvoorbeeld DigiD, Belastingdienst en gemeente?
Meld u dan aan voor de cursus Digisterker!!
Lees meer


06-10-2016 | Uitnodiging project geclusterd wonen
Op dinsdag 18 oktober a.s. organiseert ‘Vivent het Andere Wonen Schijndel’ in De Vink een informatiebijeenkomst over geclusterd wonen.
In het pand van de voormalige Regenboogschool, wijk Hoevenbraak/Hulzenbraak Schijndel Zuid bouwt ‘Vivent Het Andere Wonen 16 appartementen en 1 logeerkamer, voor mensen met dementie of een andersoortige ondersteuningsvraag, die geclusterd zelfstandig willen blijven wonen met zorg of ondersteuning midden in de wijk.
Lees meer


28-09-2016 | Op weg naar de Seniorenraad Meierijstad
Per 1 januari 2017 is de nieuwe gemeente Meierijstad een feit!
Voorafgaand daaraan hebben op 23 november a.s. verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeenteraad Meierijstad.

Lees meer


26-09-2016 | Samenwerking Seniorenraad Schijndel met VVN Afd.Schijndel
Court Smulders, voorzitter van de Afdeling Schijndel van Veilig Verkeer Nederland heeft verzocht om een gesprek met de Seniorenraad om te komen tot een samenwerkingsvorm waarbij de senioren in Schijndel beter bereikt kunnen worden bij het geven van voorlichting op het gebied van verkeersveiligheid. VVN Schijndel is van mening dat de Seniorenraad een belangrijke partner kan zijn, met name voor het educatieve traject en het voorkomen van sociaal isolement onder senioren.
Lees meer


28-07-2016 | Plotseling overlijden van Jan van den Akker
Geheel onverwacht is op 22 juli 2016 op zijn vakantieadres in Frankrijk onze convenantpartner Jan van den Akker overleden.
Jan van den Akker was als directeur/eigenaar de stuwende kracht achter Thuisservice VDA, ondermeer bekend van Lekkerthuisblijvenwonen.

Jan komt vanuit Frankrijk naar rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58, Sint-Oedenrode. Er is daar gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op vrijdag 29 juli tussen 19.00 en 20.00 uur.
De crematiedienst is op maandag 1 augustus om 14.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 in Eindhoven.
Voor nadere gegevens, download  hier.


14-07-2016 | Woonwensenonderzoek senioren in Schijndel
Het aantal senioren neemt de komende jaren toe en de overheid vindt het van belang dat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat willen de senioren ook het liefst en zoveel als mogelijk is, in hun vertrouwde omgeving.
Om dat mogelijk te maken, is het van belang om te weten wat de wensen zijn van de senioren op het gebied van huisvesting. Hoe willen ze wonen, waar willen ze wonen, welke voorzieningen vinden ze van belang.
Lees meer


16-06-2016 | Verzorging en verpleging van de ouderen in Schijndel.
De Seniorenraad Schijndel heeft een aantal vragen bereikt over de verzorging en verpleging van de ouderen in Schijndel. Voor een antwoord op die vragen heeft de Seniorenraad in overleg met Laverhof onderstaande informatie opgesteld.

Wanneer de ouderen in Schijndel verzorging/verpleging nodig hebben, die niet in hun eigen woning kan plaatsvinden, dan is er voldoende deskundige opvang in St.Barbara en in het Mgr. Bekkershuis (beide locaties van Laverhof).
Lees meer


07-06-2016 | Grote verhuizing van bewoners St. Barbara naar Mgr. Bekkershuis
Op maandag 6 juni moest iedereen vroeg uit de veren voor de grote verhuizing van St. Barbara naar het Mgr. Bekkershuis. Bewoners en cliënten van de afdelingen somatiek en revalidatie verhuisden naar de gerenoveerde appartementen in het Mgr. Bekkershuis.
Ook de gespecialiseerde dagbesteding en dagbehandeling is voortaan te vinden bij het Mgr. Bekkershuis.

Lees meer


07-06-2016 | Enquête zorg in Schijndel
De Seniorenraad Schijndel wil graag door middel van een onafhankelijke enquête inzicht krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg in Schijndel door zorginstellingen Laverhof en Vivent.
Daarbij gaat het er met name om in hoeverre cliënten van Laverhof en Vivent tevreden zijn over de geleverde zorg in Schijndel.
Lees meer


02-06-2016 | Voorjaarsbijeenkomst Seniorenraad Schijndel 2016
Op 21 april 2016 hield de Seniorenraad Schijndel haar jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst. Dit keer met als onderwerp:
SENIORENRAAD en MEIERIJSTAD!
De voorzitter van de Seniorenraad Schijndel, Frans van Oorschot, opende de middag. In zijn openingswoord memoreerde hij de bijeenkomst met de politieke partijen en de seniorenorganisaties uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op 14 maart over het seniorenbeleid in de toekomstige gemeente Meierijstad.
Lees meer


01-06-2016 | Laverhof presenteert jaarverslag 2015 ‘Vooruit door verandering’
In het jaarverslag 2015, met als thema ‘Vooruit door verandering’, is er veel aandacht voor de stappen die zijn gezet om de strategische koers ‘De kracht van het lokale’ handen en voeten te geven. Een strategie die gekoppeld is aan een solide financieel beleid, om de continuïteit van Laverhof te waarborgen.
Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “2015 kenmerkt zich als een jaar met grote veranderingen, lokaal en landelijk, waar we als zorgorganisatie goed op in willen spelen.

Lees meer


19-05-2016 | Aanbieding "Studie naar Gemeentelijke Dienstverlening en Participatie"
De Seniorenraad Schijndel heeft onderzoek gedaan naar de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie in de gemeente Schijndel. Die studie is op 18 mei jl. gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Eus Witlox.
Kritische geluiden vanuit de gemeenschap over de dienstverlening door de gemeente maar ook een beperkte inspraak bij bijvoorbeeld het herontwikkelen van straten is voor de Seniorenraad aanleiding geweest om een enquête te houden binnen de Schijndelse bevolking.
Lees meer


17-05-2016 | Lezing over Mgr. Bekkers in het Mgr Bekkershuis in Schijndel
Op woensdag 1 juni a.s. is er van 14.00 tot 16.00 uur een lezing over Mgr. Bekkers in d’n Herd van het Mgr. Bekkershuis in Schijndel.
De heer Van Kreij geeft aan de hand van dia’s een lezing over het leven van de bekende monseigneur uit Sint-Oedenrode. U heeft vast al eens over hem gehoord of gelezen. Hij was een geliefd persoon en stond bekend om zijn uitspraken en was zijn tijd ver vooruit.
Lees meer


02-05-2016 | Nieuwe oversteekplaatsen Kloosterstraat

Zoals inmiddels bekend mag zijn heeft een delegatie van het dagelijks bestuur van de Seniorenraad in een reeks van jaren regelmatig overleg met de wethouders van de gemeente Schijndel. Zo stond de oversteek van de Kloosterstraat ter hoogte van de Mieke de Brefstraat/Baroniestraat al vanaf begin 2013 op de agenda.
Inmiddels is de voetgangersdruk op dit punt alleen maar toegenomen en is de oplossing nabij.

Lees meer


16-04-2016 | Programma openbare voorjaarsbijeenkomst Seniorenraad

THEMA:

SENIORENRAAD en MEIERIJSTAD!Lees meer


06-04-2016 | Seniorenraad presenteert 'hufterproof' sleutelkluisje
Tekst: Angeline Vermeer ~ Foto's Henk van Abeelen

Op maandagmiddag 4 april heeft de Seniorenraad een voorstel gepresenteerd aangaande inbraakbestendige sleutelkluisjes, bedoeld voor mensen met een zorgindicatie. Een gesprek met Jan van Oort en Anton Minneboo, beiden van de projectgroep sleutelkluisjes.
Lees meer


22-03-2016 | Notitie Ouderenbeleid Meierijstad
Tekst en foto: Tjanne Hartman

Het debat van de ouderenorganisaties uit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode met tien fractievoorzitters van politieke partijen, is maandag¬avond onverwacht het eerste verkiezingsdebat geworden.
Het gros van de aanwezige fractievoorzitters deed tijdens zijn of haar spreektijd vooral een betoog over de eigen partij, terwijl alleen een reactie werd gevraagd op de Notitie Ouderenbeleid die door de KBO’s en Seniorenraad Schijndel is opgesteld.
Lees meer


20-03-2016 | Nieuwsbrief nr 25 maart 2016
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
  1. De voorjaarsbijeenkomst 2016 op 21 april a.a. in 't Spectrum.
  2. Een dringende oproep voor meer hulp bnij de woonscans.
  3. Opiniepanel Gemeentelijke Dienstverlening
  4. Rapport "Sleutelkluisjes" gereed.
  5. Bestuurlijke mutaties.
  6. Notitie Ouderenbeleid Meierijstad.
Lees meer


14-03-2016 | Opiniepanel Gemeentelijke Dienstverlening en burgerparticipatie
Er is de laatste jaren maatschappelijk het nodige veranderd, veel overheidstaken zijn doorgeschoven naar lagere overheden of van lagere overheid naar de burger. De termen “samen doen” en “burgerparticipatie”hebben hun intrede gedaan en worden te pas en te onpas gebruikt. Dit proces, gekoppeld aan het “andere denken” bij de overheid voldoet niet altijd aan de verwachtingen.

Lees meer


03-03-2016 | Uitleenpunten hulpmiddelen bij Laverhof!

Vanaf 1 maart a.s. heeft Laverhof twee uitleenpunten voor hulpmiddelen. Zowel op locatie Cunera / De Bongerd in Heeswijk als bij het Mgr. Bekkershuis in Schijndel kunt u tijdens werkdagen van 10.30 tot 12.00 uur terecht voor een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen, zoals rugsteunen, bedverhogers, handbewogen rolstoelen, douche- en toiletstoelen, glijlakens en ondersteken etc.
Lees meer


25-02-2016 | Jaarrede 2015 van voorzitter Seniorenraad, Frans van Oorschot.
Iedereen bijzonder hartelijk welkom op de evaluatiebijeenkomst/jaarvergadering van de Seniorenraad. Nog een gelukkig en gezond 2016 toegewenst.
Het is al weer een jaar geleden dat we in deze setting bijeen waren voor de evaluatie van 2014.
We hebben in 2015 de Seniorenraad weer goed op de kaart gezet. Dat kon, overigens alleen maar omdat de seniorenraad bestaat uit een groot aantal gedreven en deskundige medewerkers die het hele jaar door, de een wat meer dan de ander, zich hebben ingezet om de geplande doelen te bereiken.
Lees meer


22-02-2016 | Impressie informatiebijeenkomsten Wonen in Veiligheid
In vervolg op ons eerste bericht van 26 januari over "Wonen in Veiligheid" zijn op dit moment al drie informatiebijeenkomsten geweest met een totaal van 360 bezoekers, waarvan zich tot op heden 71 mensen zich hebben aangemeld voor een woonscan. Op 24 februari a.s. wordt de laatste van de vier geplande informatiebijeenkomsten georganiseerd in CC De Vink.
Lees meer


26-01-2016 | Wonen in Veiligheid (Wonen met gemak)
Met ingang van maart van dit jaar start de Seniorenraad Schijndel met gratis woonscans en woonadviezen voor senioren in de gemeente Schijndel!
Het doel van die woonscans is om senioren aan te sporen gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties in hun woning aan te passen, zodat ze langer en comfortabel in hun omgeving kunnen blijven wonen. Met kleine – vaak technische - aanpassingen en tips kunnen al veel ongemakken worden opgelost.
Lees meer


10-01-2016 | Nieuwjaarsreceptie 2016 'Schijndel ontmoet Schijndel'
Op dinsdag 5 januari 2016 vond alweer de 8e gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van ‘Schijndel ontmoet Schijndel’ plaats.
Onder grote belangstelling sprak onze burgemeester Jetty Eugster de aanwezigen toe, met vooral de blik op de toekomst. Centraal in haar toespraak stond ” Good Times, Bad Times”.
Lees meer


30-12-2015 | Netwerkborrel Seniorenraad
Op 22 december 2015 heeft de Seniorenraad in het Pakhuisz een netwerkborrel gehouden. Sinds de oprichting van de Seniorenraad Schijndel is er veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren, zeker gelet op de toekomstige fusie van Schijndel met Veghel en Sint Oedenrode.
Onder het genot van een drankje en een hapje hebben bestuursleden en commissieleden van de Seniorenraad van gedachten gewisseld
Lees meer


24-12-2015 | Seniorenwijzer 2016

DE SENIORENWIJZER 2016 IS VOOR KERSTDAGEN BESCHIKBAAR.

De Seniorenwijzer is een handig naslagwerk waarin senioren, die woonachtig zijn in Schijndel, allerlei informatie kunnen vinden die speciaal voor hen van belang kan zijn. De gids biedt op overzichtelijke wijze uitgebreide informatie over onderwerpen als: belangrijke telefoonnummers, cultuur, recreatie en welzijn, gemeentelijke instellingen, gezondheidszorg, huisvesting, maatschappelijke dienstverlening, religie, thuiszorg en zorgboerderijen.
Mede dank zij een aantal sponsoren en de samenwerking met de KBO en Welzijn De Meierij is de gids nu al weer voor het zesde jaar op rij tot stand gekomen.
Lees meer


20-12-2015 | Seniorenraad Schijndel sluit convenant met Apotheek De Meierij
Een jaar geleden, op 2 januari 2015, viel de voorzitter van de Seniorenraad, Frans van Oorschot, de eer te beurt om de openingshandelingen te verrichten bij de ingebruikneming van een nieuwe apotheek in Schijndel.
De vestiging van de Mediq Apoheek De Meierij in Schijndel was een feit.
Van begin af aan lag de wens op tafel om een convenant te sluiten ter wederzijdse ondersteuning en na een aanloopfase van een jaar is dat convenant op vrijdag 18 december daadwerkelijk gesloten.
Lees meer


11-12-2015 | Koninklijke Onderscheiding voor Toon Frederix

Op zondag 22 november heeft burgemeester Jetty Eugster-van Bergeijk aan het eind van de ochtend een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan A.B.M. (Toon) Frederix.
Uit handen van de burgemeester ontving Frederix de bijbehorende versierselen in het Mgr. Bekkershuis waar hij zich als lid van de beheers- en adviescommisie van de Stichting Laverhof sinds 2002 verdienstelijk maakt. Frederix, voormalig directeur van de Vossenberg basisschool, is vanaf vandaag bijgeschreven als lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Naast het werk voor Laverhof heeft hij zich daarnaast ook ingezet als koordirigent van het Mgr. Bekkerskoor en is voorzitter en medeoprichter van de biljartvereniging van het  Mgr. Bekkershuis.

Lees meer


10-12-2015 | Gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst 2016
De bijeenkomst vindt plaats op 5 januari 2016 in 't Spectrum Steeg 9.
Alle inwoners van Schijndel zijn van harte welkom op de Nieuwjaarsbijeenkomst.
De avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur: Ontvangst
20.30 - 20.45 uur: Nieuwjaarstoespraak burgemeester J. Eugster
20.45 - 22.30 uur: Informeel samenzijn.


08-12-2015 | Sleutelkluisjes niet altijd even veilig
Een sleutelkluisje biedt de mogelijkheid om aan de buitenkant van het huis een huissleutel te bewaren. Het kluisje wordt veelal aan de buitenmuur naast de voordeur gehangen waar het een bergplaats biedt voor de sleutel waarmee degene, die daarvoor toestemming heeft, de woning kan betreden.
Te denken valt daarbij aan toegang voor bijvoorbeeld zorginstellingen, familie, mantelzorgers en andere hulpverleners.
Lees meer


07-12-2015 | Kerstmarkt Laverhof Mgr Bekkershuis 2015
Op woensdag 16 december a.s. is er in het Mgr. Bekkershuis van Laverhof, Deken Baekersstraat 83 in Schijndel, de jaarlijkse kerstmarkt. Laverhof nodigt u van harte uit om tussen 18.30 en 20.00 uur een bezoekje te brengen aan de diverse kraampjes
Lees meer


03-11-2015 | Laverhof koploper in de zorg 2015
Laverhof heeft drie keer een ‘A’ gescoord in de landelijke Benchmark in de Zorg 2015 en dat betekent dat Laverhof behoort tot de best presterende zorgorganisaties van Nederland! Een resultaat waar we trots op zijn!
Lees meer


27-10-2015 | Senioren Woonbeurs 2015
Dat het thema “een leven lang veilig en comfortabel wonen” enorm in de belangstelling staat bij de Schijndelse senioren werd opnieuw bewezen tijdens de eerste Senioren Woonbeurs.
Lees meer


21-10-2015 | In memoriam Greet Dijkstra
Dit weekend tijdens de woonbeurs bereikte ons het droeve bericht dat Greet Dijkstra plotseling was overleden.
Greet zou zeker op deze beurs aanwezig zijn geweest; alles wat de Seniorenraad betreft had haar belangstelling.
Vanaf de oprichting van de Seniorenraad maakte zij deel uit van de themagroep Zorg.
Zij vervulde  geruime tijd het secretariaatswerk.

Lees meer


16-10-2015 | Nieuwsbrief nr 24 oktober 2015
In deze de volgende onderwerpen:
Het jaar 2015 aanzet tot veranderingen.
Veranderingen in de organisatievorm van de Seniorenraad.
"De stem van de Senioren".
Personele vranderingen.
Woonbeurs 17 oktober 2015
Lees meer


15-10-2015 | Familiedag bij Laverhof een succes!
Op zondag 11 oktober jl. werd de eerste Familiedag van Laverhof gehouden in St. Barbara en het Mgr. Bekkershuis in Schijndel en Cunera/De Bongerd in Heeswijk. De Familiedag trok veel bezoekers.

Cliënten, familie en bekenden van cliënten, maar ook inwoners van Schijndel, Heeswijk en omliggende dorpen maakten gebruik van de uitnodiging.

Lees meer


01-10-2015 | Een leven lang veilig en comfortabel wonen
De beurs wordt georganiseerd door de gemeente Schijndel, Huis & Erf en Laverhof. De Seniorenraad adviseert bij de organisatie. De partijen maken deel uit het platform WWZI, een platform waar maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente invulling geven aan het thema ‘Wonen met zorg’.
Twee jaar geleden is er onderzoek gedaan vanuit het platform naar de mogelijkheden van toekomstgerichte woningen in Schijndel. Dat resulteerde in een adviesrapport en het idee voor deze woonbeurs
Lees meer