A A


  Ga direct naar:
      28-03-2014 | Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst 14 april 2014
      14-03-2014 | Seniorenraad roept Schijndelse senioren op vooral te gaan stemmen.
      10-03-2014 | Laverhof organiseert bijeenkomsten in maart en april
      24-02-2014 | Seniorenraad Schijndel sluit convenant met Laverhof
      17-02-2014 | De Seniorenraad en de politiek
      06-02-2014 | Nieuwsbrief februari 2014 nr. 23
      01-02-2014 | Uniforme bankvoorwaarden vanaf 1 januari 2014
      24-01-2014 | Het pad van dementie hoeft u niet alleen te bewandelen!
      06-01-2014 | Informatiebijeenkomst voor thuiswonende cliŽnten Laverhof
      18-11-2013 | Uit de jaarvergadering 18 nov. 2013
      19-12-2013 | Schijndels Weekblad Seniorenpagina kw2
      12-12-2013 | Nieuwjaarsbijeenkomst 2014
      11-12-2013 | De Seniorenwijzer 2014 is vanaf 16 december weer beschikbaar
      14-11-2013 | Adviesraad Wmo in oprichting zoekt leden
      10-10-2013 | Verslag najaarsbijeenkomst 9 okt 2014
      01-10-2013 | WONEN met ZORG, nu en in de toekomst 9 okt 2013


28-03-2014 | Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst 14 april 2014

THEMA

ANTWOORD OP UW ZORGVRAGEN,
veranderingen rond ABZ / Wmo

De burger snakt naar duidelijkheid over de veranderingen in de zorg, die per 1 januari 2015 in werking gaan treden.
Lees meer


14-03-2014 | Seniorenraad roept Schijndelse senioren op vooral te gaan stemmen.
Volgende week woensdag, 19maart 2014, worden de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Omdat de Seniorenraad Schijndel neutraal tussen alle partijen staat, neemt zij geen positie in in de verkiezingen en komt zij ook niet met een stemadvies.
Dat wil echter geenszins zeggen dat de verkiezingen aan haar voorbijgaan. Gezien de toekomstige ontwikkelingen in de zorg, waarbij de gemeente een sleutelrol gaat vervullen, is het van groot belang te volgen wat daarin het standpunt van de politiek is en hoe dit tot uiting gebracht wordt in de verkiezingsprogrammaís.
De Seniorenraad heeft daarom ook alle partijen, die aan de verkiezingen in Schijndel meedoen, uitgenodigd om hun standpunt kenbaar te maken, met name waar het gaat over de zorg voor de senioren in Schijndel.
Lees meer


10-03-2014 | Laverhof organiseert bijeenkomsten in maart en april


DE TOEKOMST VAN LAVERHOF IS BELANGRIJK VOOR ONS ALLEMAAL
De zorg. Iedereen heeft er een mening over.
In maart en april organiseert Laverhof bijeenkomsten voor de inwoners van Heeswijk-Dinther, Schijndel, Loosbroek, Vorstenbosch, Wijbosch, Vinkel en Middelrode.

Lees meer


24-02-2014 | Seniorenraad Schijndel sluit convenant met Laverhof
Op 21 februari 2014 werd door de Seniorenraad Schijndel een convenant afgesloten met de Stichting Laverhof. Laverhof is begin 2013 ontstaan uit de samenvoeging van Zorggroep Dorus in Schijndel en BerneZorg in Heeswijk Dinther.
Lees meer


17-02-2014 | De Seniorenraad en de politiek
In onze nieuwsbrief van februari jl. hebben wij gereageerd op een openbare aankondiging van het CDA om een lid van de fractie vrij te maken voor alle contacten met de Seniorenraad. Teneinde misverstanden te voorkomen heeft, op initiatief van de Seniorenraad, vrij snel hierna een gesprek plaats gevonden tussen het dagelijks bestuur
van de Seniorenraad en de raadsfractie van het CDA. Het resultaat hiervan is te zien in een gezamenlijk persbericht. De ontvangers van onze nieuwsbrief zijn hierover reeds geÔnformeerd.
Lees meer


06-02-2014 | Nieuwsbrief februari 2014 nr. 23
In deze nieuwsbrief o.a.
Uit de jaarvergadering van 18 nov 2013.
Internetcriminaliteit en hoe bankfraude zien te voorkomen.
Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst.
Lees meer


01-02-2014 | Uniforme bankvoorwaarden vanaf 1 januari 2014
Per 1 januari 2014 komen er uniforme regels voor veilig betalen, internetbankieren en mobiel bankieren.
Hiermee komt een einde aan de wirwar van sterk wisselende voorwaarden en voorschriften van banken. De Consumentenbond heeft zich hard gemaakt voor uniforme veiligheidsvoorschriften omdat de voorschriften die er al waren erg onduidelijk waren en per bank verschillend waren.
Lees meer


24-01-2014 | Het pad van dementie hoeft u niet alleen te bewandelen!
Als u bij de eerste symptomen van geheugenproblemen tijdig naar de huisarts gaat, kan er op korte termijn een duidelijke diagnose gesteld worden. Hoe moeilijk die eerste stap ook is, toch is het beter om te weten dan het te verstoppen: het neemt onrust en onzekerheid weg. Om u snel en kundig van dienst te kunnen zijn in elke fase van het ziekteproces krijgt u, na aanmelding door uzelf of een professional bij Ketenzorg Dementie, een persoonlijke casemanager aangewezen. Ook wanneer de diagnose dementie nog niet gesteld is. U staat dus nooit alleen! ďHet is mijn taak de juiste zorg op het juiste moment in te zetten, zowel voor de cliŽnt als voor partners en mantelzorgers, met als doel de cliŽnt op een verantwoorde manier zo lang mogelijk thuis te laten wonen,Ē legt Corrie van de Moosdijk uit.
Lees meer


06-01-2014 | Informatiebijeenkomst voor thuiswonende cliŽnten Laverhof

UITNODIGING
De cliŽntenraad van cluster behandeling, revalidatie en ondersteuning thuis van Laverhof nodigt thuiswonende cliŽnten van Laverhof en belangstellenden van harte uit voor de informatiebijeenkomst op 13 januari a.s. van 15.00 tot 16.30 uur.
De bijeenkomst is in De Vink, Hoevenbraaksestraat 28, te Schijndel. 

Lees meer


18-11-2013 | Uit de jaarvergadering 18 nov. 2013
Maandag 18 november 2013 vond in ít Spectrum de jaarvergadering plaats van de Stichting Seniorenraad Schijndel en daaraan gelieerde leden van haar thema- en werkgroepen.
In deze vergadering werd uitgebreid gesproken over het hele reilen en zeilen van de Seniorenraad.
De belangrijkste onderwerpen daarbij waren:
- De evaluatie van 2013;
- Het nieuwe jaar 2014;
- De organisatie.
Lees meer


19-12-2013 | Schijndels Weekblad Seniorenpagina kw2
Themagroepen, het hart van de Seniorenraad
Zonder de themagroepen zou de seniorenraad ziende blind en horende doof zijn.
Reden om de de themagroepen Wonen/Veiligheid, Zorg en Welzijn/Dienstverlening in deze kwartaaluitgave in de belangstelling te zetten.
Is uw belangstelling gewekt en wilt u meer weten laat het ons weten of meld u rechtstreeks aan op onze website onder de knop "aanmelden".
Lees meer


12-12-2013 | Nieuwjaarsbijeenkomst 2014

De gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst 2014 vindt plaats op dinsdag 7 januari a.s. in Cultureel Centrum 't Spectrum.
De nieuwjaarsbijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners van Schijndel.

Programma:
U bent vanaf 19.30 uur welkom.
20.30 uur: Nieuwjaarswens burgemeester J. Eugster
20.45 uur: Informeel samenzijn11-12-2013 | De Seniorenwijzer 2014 is vanaf 16 december weer beschikbaar
Met een oplage van 4000 exemplaren wordt binnenkort door de Seniorenraad met medewerking van de KBO=Schijndel en Welzijn De Meierij voor het vierde jaar op rij een zelfstandige seniorenwijzer uitgebracht.  Een en ander met dank aan drukkerij ít Vierspan en de sponsoren die het ons mogelijk hebben gemaakt ook voor 2014 een handzame en degelijke gids te maken.
De Seniorenwijzer is een vraagbaak speciaal voor alle Senioren in Schijndel. Hierin vinden zij overzichtelijk en uitgebreid alle contacten die van belang kunnen zijn voor hun gezondheid, zorg, welzijn, recreatie, sport, bewegen, wonen en gemeentelijk- en religieuze instellingen.
Lees meer


14-11-2013 | Adviesraad Wmo in oprichting zoekt leden
Wmo-adviesraad zoekt nieuwe leden
De stichting cliŽntenraad wordt dť Wmo-adviesraad. De adviesraad is op zoek naar nieuwe leden. De Wmo-adviesraad heeft als doel de belangen van de inwoners van Schijndel omtrent de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te behartigen en functioneert als adviesorgaan voor de gemeente Schijndel.
Lees meer


10-10-2013 | Verslag najaarsbijeenkomst 9 okt 2014
THEMA: Wonen met zorg, nu en in de toekomst
Introductie door dagvoorzitter Anton Minneboo
Naar aanleiding van demografische ontwikkeling worden de problemen geschetst die kunnen ontstaan op de gebieden van wonen met zorg en welzijn. In het bijzonder geldt dit voor ouderen die niet in het bezit zijn van of niet kunnen werken met een computer.
De komende 30-40 jaar zal de vergrijzing enorm toenemen. Oorzaak is niet alleen de geboortegolf van de jaren 50-60 van de vorige eeuw maar ook de hogere levensverwachting.
De grootste opgave ter voorkoming van problemen gerelateerd aan Wonen met zorg, ligt niet bij de maatschappij maar bij het individu. Zelfredzaamheid wordt de komende tijd het sleutelwoord.
Hulpmiddelen om deze problemen op tijd te signaleren en/of te voorkomen kunnen zijn ďde eigen kracht wijzerĒ en ďlekker thuis blijven wonenĒ.
Lees meer


01-10-2013 | WONEN met ZORG, nu en in de toekomst 9 okt 2013
Het nieuwe zorgstelsel dat ons te wachten staat, betekent een enorme ommezwaai ten opzichte van wat we in Nederland gewend waren. Tot nu toe werd de zorg ons van alle kanten aangeboden en toebedeeld (om maar niet te spreken van opgedrongen).
De rollen worden nu omgedraaid: we moeten steeds meer voor onszelf gaan zorgen. Dat vergt een omwenteling van onze hele samenleving. De overheid lanceert prachtige kreten als ďregie over het eigen leven, langer thuis blijven wonen, maatschappelijke ondersteuning, mantelzorg, etc.Ē, maar wat bedoelt men daar nou eigenlijk mee?
Lees meer