A A

Inleiding wethouder Witlox gem. Meierijstad

..............................................
Eus Witlox, wethouder
Eus Witlox, wethouder
Beste inwoners,

Hierbij ontvangt u de Seniorenwijzer 2018. De Seniorenwijzer is een uitgave van de Seniorenraad Meierijstad, afdeling Schijndel.
De gemeente Meierijstad is er trots op dat de Seniorenraad Schijndel een goed voorbeeld is geweest voor Sint-Oedenrode en Veghel om de Seniorenraad uit te rollen over Meierijstad, met vertegenwoordiging uit de kernen en uit de KBO’s.

De Seniorenwijzer brengt op een leesbare en overzichtelijke manier informatie over Schijndelse instellingen bij elkaar.
U vindt in deze ‘Wijzer’ adresgegevens, telefoonnummers, openings-tijden en aanbod van organisaties op het gebied van zorg, welzijn, dienstverlening, huisvesting en religie.

Ik spreek de hoop uit dat de Seniorenwijzer 2018 voldoet aan de verwachtingen en dat het voor u een gebruiksvriendelijk naslagwerk is.

Ik wil de samenstellers hartelijk danken en de gebruikers veel gebruiks-gemak toewensen.

Eus Witlox
Wethouder gemeente Meierijstad