A A

Inleiding wethouder Witlox gem. Meierijstad

..............................................
Eus Witlox, wethouder
Eus Witlox, wethouder
Beste inwoners,

Hierbij ontvangt u de Seniorenwijzer 2019. De Seniorenwijzer is een uitgave van de Seniorenraad Meierijstad, afdeling Schijndel.

Er zijn veel mooie voorzieningen voor senioren in Meierijstad, zo ook in Schijndel. In dit boekje vindt u op leesbare en overzichtelijke wijze informatie over Schijndelse instellingen zoals adresgegevens, telefoonnummers, openingstijden en dergelijke.

Een woord van dank richting de vrijwilligers die zich ook dit jaar weer hebben ingezet om dit boekje samen te stellen, is op z’n plaats: hartelijk dank!

Tot slot spreek ik de hoop uit dat de Seniorenwijzer 2019 voldoet aan uw verwachtingen, dat het voor u een gebruiksvriendelijk naslagwerk is en dat u er daarom veelvuldig gebruik van zult maken. 

Eus Witlox
Wethouder gemeente Meierijstad