A A

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING


CLIËNTONDERSTEUNING
Elke oudere kan gebruik maken van een cliëntondersteuner, die opgeleid is door KBO Brabant.
Een cliëntondersteuner kan u ondersteunen bij een "keukentafelgesprek" voor aanvraag van een Wmo - voorziening of een herindicatie voor o.a. Huishoudelijke hulp. In Schijndel zijn drie Cliëntondersteuners werkzaam.
*Mw. Anny Wouters
tel: (073) 547 43 56
e-mail: annywouters@kpnmail.nl
*Dhr. Ad van de Meerakker
tel: (073) 851 57 14
e-mail: avandemeerakker@home.nl
*Mw. Wil Hoogervorst
tel: (073) 547 84 60
e-mail: wilgroenintwoud@hotmail.com

JURIDISCH LOKET
Gratis antwoord op uw juridische vraag.
Stationsweg 9, 5211 TV ’s-Hertogenbosch
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur
tel: (0900) 80 20 (€ 0,10 p.m.)
Internet: www.juridischloket.nl

JUVANS, MAATSCHAPPELIJK WERK EN DIENSTVERLENING
Regio ‘s-Hertogenbosch
Juvans ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen; uitdagingen en kansen in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, gezondheid of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. In Schijndel nemen wij deel aan het Sociaal Wijkteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin
Locatie Schijndel
Aanmelden kan iedere werkdag van 8.30 uur – 17.00 uur.
tel: (073) 644 42 44.
’t Spectrum, Steeg 9C, 5482 WN Schijndel
e-mail: info@juvans.nl
internet: www.juvans.nl

MANTELZORGLIJN
Informatie en advies voor mensen die hulp en zorg verlenen aan een chronisch zieke of gehandicapte naaste.
tel. 0900 202 04 96 (€ 0,10 p.min)
e-mail: mantelzorglijn@mezzo.nl
internet: www.mezzo.nl

MEE REGIO ‘S-HERTOGENBOSCH
Iedereen met een beperking of chronische ziekte kan bij MEE terecht voor vragen en problemen op alle levensgebieden; van opvoeding en ontwikkeling en leren en werken, tot samenleven en wonen of regelgeving en geldzaken (zie ook hoofdstuk "Gehandicapten zorg".
St.Teunislaan 3, 5231 BS ’s-Hertogenbosch
tel:          (073) 640 17 00
e-mail:    info@meedenbosch.nl
internet:  ww.meedenbosch.nl

KBO cluster SCHIJNDEL
KBO afd. Boschweg
  Secretaris / voorzitter: Wim Gevers
  Oetelaarsestraat 13, 5481 XH Schijndel
  tel: 06 21 26 14 78
  e-mail: wim.gevers@home.nl

KBO afd. Centrum
  Secretariaat: Ton Sleenhof
  Houtstraat 11, 5482 MA Schijndel
  tel: (073) 547 69 27
  e-mail: tsleenhoff@icloud.com

KBO afd. Hoevenbraak
  Secretariaat: J.C.H.M.(Joke) Hees-Marijnissen
  Europalaan 38, 5481 JG Schijndel
  tel: (073) 549 35 79
  e-mail: kbo.hoevenbraak@gmail.com

KBO afd. Wijbosch
  Secretariaat: Peter Hermsen
  Boomstraat 1, 5482 EP Schijndel
  tel: (073) 547 87 41
  e-mail: peter.hermsen@outlook.com

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA'S)
Alle inwoners van Schijndel die de leeftijd van 75 of 80 jaar, worden door het Sociaal Wijkteam benaderd met de vraag of er interesse is voor een bezoek van een ouderenadviseur.
Dat zijn geschoolde adviseurs van de KBO die senioren bijstaan met vrijblijvend advies op het terrein van inkomen, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.
Wij zijn in Schijndel met 5 VOA's.
inl: Mw. Anny Wouters (coördinatie)
tel: (073) 547 43 56
e-mail: annywouters@kpnmail.nl

NOTARISSEN
Van Kruijsdijk Notarissen
Sint Jorisplein 1
Postbus 76, 5480 AB Schijndel
tel: (073) 549 25 70
e-mail: info@vankruijsdijknotarissen.nl

POSTAGENTSCHAPPEN
(SPAR) Papaverstraat 32, 5482 MD Schijndel, tel. (073) 549 24 28
(BRUNA) Hoofdstraat 142, 5481 AJ Schijndel, tel. (073) 543 27 42, tevens servicepunt ING.(KARWEI) Galvaniweg 26, 5482 TN Schijndel, tel. (073) 547 27 77
internet: www.postkantoor.nl

STICHTING SENIORENRAAD SCHIJNDEL 
Behartigt de collectieve belangen van alle senioren in Schijndel.
Secretariaat: A. Minneboo
Neptunus 6, 5482 XB Schijndel
tel: (073) 547 54 53
e-mail: aminneboo@seniorenraadschijndel.nl
internet: www.seniorenraadschijndel.nl

STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG (VPTZ)
’s-Hertogenbosch en omstreken.
“Thuis…..tot het einde”
Geschoolde vrijwilligers ondersteunen de zieke en de naasten om de laatste levensfase in de thuissituatie mede mogelijk te maken.
De hulp is aanvullend op de professionele zorg. U heeft gelegenheid voor een boodschap, sporten, extra rusten, al naar behoefte.
tel: (085) 002 53 10
internet: www.vptzregiodenbosch.nl

DE ZONNEBLOEM, AFD. SCHIJNDEL
De Zonnebloem zorgt voor bijzondere ontmoetingen tussen zieken,
gehandicapten en vrijwilligers.
Secretariaat: Eric van der Pol
Vissen 3, 5482 XX Schijndel
tel: (073) 689 47 35
e-mail: evanderpol1952@gmail.com
internet: www.zonnebloem.nl

ZORGBELANG BRABANT
Advies en bijstand voor al uw vragen over de gezondheidszorg en uw rechten als patiënt.
Ringbaan Zuid 44, 5022 PN Tilburg
tel. (0900) 243 70 70 (€ 0,10 p.min)
e-mail: info@zorgbelang-brabant.nl
internet: www.zorgbelang-brabant.nl
Onafhankelijke vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners aan individuele patiënten, cliënten en burgers via ons Adviespunt Zorgbelang, bereikbaar via:
- adviespunt@zorgbelang-brabant.nl
- clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl