A A

Seniorenwijzer 2020-2021

VOORAF

De Seniorenwijzer 2020 is een uitgave van de Seniorenraad Schijndel. Deze uitgave is mede tot stand gekomen in samenwerking met het KBO-Cluster Schijndel.

Als onderdeel van de Seniorenraad Meierijstad is de Seniorenraad Schijndel werkzaam.
Die richt zich, in nauwe samenwerking met de Seniorenraad Meierijstad, specifiek op de Schijndelse senioren. 
Vandaar ook deze Seniorenwijzer 2020 Schijndel!


Zoekfunctie: Wat wil ik weten en waar kan ik dit vinden? 
De belangrijkste telefoonnummers vindt u direct na VOORAF en voor andere zaken staat achterin het trefwoordenregister.

Mist u nog informatie of zijn er wijzigingen tijdens 2020? 
Geef deze dan door aan: Seniorenraad Schijndel, 
tel.(073) 547 54 53 of e-mail: info@seniorenraadschijndel.nl

Waar vindt  u de digitale  seniorenwijzer: 
· www.seniorenraadmeierijstad.nl;
· www.TVSchijndel.nl (info / servicepagina)

Wat doet de Seniorenraad Schijndel?
Deze komt op voor de belangen van alle oudere inwoners van Schijndel door gevraagd en ongevraagd advies te geven via de Seniorenraad Meierijstad aan de gemeente Meierijstad en aan ouderenorganisaties.

Hoe werkt de Seniorenraad Meierijstad?   
De Stichting Seniorenraad Meierijstad kent een bestuur van vrijwilligers, met daarin ook een vertegenwoordiger van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Twee commissies vanuit elk van de drie voormalige gemeenten, zijn werkzaam op de gebieden van WONEN EN VEILIGHEID – ZORG,DIENSTVERLENING EN WELZIJN. 
Zij ondersteunen het bestuur en brengen knelpunten, wensen etc. in beeld, die in een projectgroep worden uitgewerkt.

Wilt u uw bijdrage leveren binnen een projectgroep die aan bovengenoemde projecten werkt? 
Geef u dan op om daarin deel te nemen, zodat u samen met anderen op basis van interesse, deskundigheid en ervaring gefundeerde meningen/visies kunt melden aan de betreffende commissie en dus ook aan het bestuur.

Wilt u nog meer weten?   
Bekijk dan de website van de Seniorenraad, lees ook de Nieuwsbrief aldaar en andere publicaties in de media. Of informeer via een van onderstaande kanalen:

adres:  postbus 143, 5480 AC Schijndel
tel: secretaris 06 37 60 49 76 of (073) 547 54 53
voorzitter (073) 543 04 95
e-mail: info@seniorenraadschijndel.nl

[1] Aan de inhoud van de Seniorenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

De fietsstart van Jits Bakker, te zien op de Boschweg in Schijndel
De fietsstart van Jits Bakker, te zien op de Boschweg in Schijndel