A A

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MEIERIJSTAD (ASD)

Inlogpagina: asdmeierijstad. nl
e- mail: info@asdmeierijstad.nl
Postadres: ASD Meierijstad, Postbus 19, 5460 AA Veghel

De adviesraad is samengesteld uit mensen die zich nauw betrokken voelen bij ouderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking en die kennis hebben van de specifieke zorgbehoeften. De Adviesraad sociaal domein Meierijstad geeft B&W gevraagd en/of ongevraagd advies over beleidszaken als: mm

Maatschappelijke ondersteuning: o.a.: beschermd wonen, maatschappelijke opvang, persoonlijke verzorging, groepsbegeleiding, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, huishoudelijke toelage, mantelzorg, hulpmiddelen/vervoersvoorzieningen, etc. ..
Participatiewet: o.a.: werk, werkzoekende, inkomen, armoede-  en minimabeleid, schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk, werkplekaanpassingen, toeslagenregeling, leerstage,  etc. .. Jeugdzorg: o.a.: persoonlijke verzorging, jeugd GGZ, behandeling, crisiszorg, jeugdreclassering, individuele  groepsbegeleiding, pleegzorg, opvoedondersteuning, etc. 

DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MEIERIJSTAD IS ER VOOR U.
Schroom dan ook niet om contact op te nemen met de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad.

VERVOERSMOGELIJKHEDEN

Vervoer met de Regiotaxi
Naast de taxi, de gewone buslijn en de buurtbus kent Schijndel ook de ‘Regiotaxi NoordOost Brabant, waarvan iedereen gebruik kan maken. De Regiotaxi is een deeltaxi. De rit is voordeliger, omdat u samen met anderen de rit deelt. U betaalt niet per zône, maar betaalt alleen voor de kilometers de u daadwerkelijk gereisd heeft met de Regiotaxi. En daarnaast betaalt u een opstaptarief. 
Inlichtingen: Servicepoint Regiotaxi, tel. 0412 - 68 59 99 of ga naar de website: www.regiotaxinoordoostbrabant.nl

Bovenregionaal vervoer met Valys
Valys is bovenregionaal vervoer (verder weg dan 5 reiszones) voor sociaalrecreatieve doeleinden. Dus bijvoorbeeld uitstapjes naar familie of vrienden. Valys werkt met een pas.
U komt in aanmerking voor de Valyspas, als u een van de volgende documenten heeft:
•  een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer
•  een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel
•  een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente of een ov-begeleiderskaart
•  een verklaring van, of namens uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat. 
•  een ov-begeleiderskaart
De Valystaxi’s rijden zeven dagen per week van 06.00 uur tot 01.00 uur. U kunt een reis boeken door te bellen met de reserveerlijn: 0900 - 9630 of via de site: www.valys.nl
U mag bij Valys 1 begeleider gratis meenemen en nog maximaal 3 reisgenoten kunnen mee voor hetzelfde kilometertarief dat u betaalt.

OV-Begeleiderskaart
U kunt een ov-begeleiderskaart aanvragen, wanneer u in Nederland woont en als gevolg van uw handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen.
Met een ov-begeleiderskaart reist één begeleider gratis met u mee.
Een ov-begeleiderskaart staat op uw naam.
U kunt dus met verschillende begeleiders reizen.
De ov-begeleiderskaart is minimaal één jaar geldig.
De kaart kunt u gebruiken in vrijwel alle treinen en metro’s, trams en bussen.
Voor het aanvragen en/of informatie van een ov-begeleiderskaart belt u met: Argonaut Adviesafdeling ov-begeleidingskaart (030) 235 46 61 of gaat u naar www.ov-begeleiderskaart.nl
Met uw ov-begeleiderskaart betaalt u geen balietoeslag aan de NS-servicebalie.
U én uw begeleider moeten minstens 12 jaar oud zijn. U maakt de hele reis gezamenlijk. U reist zelf met een geldig vervoerbewijs, want de ov-begeleiderskaart geldt als vervoerbewijs voor uw begeleider.

OV-chipkaart
Wilt u met het openbaar vervoer reizen, dan moet u een ov-chipkaart hebben. Onderstaande stappen zijn hierbij van toepassing:
Stap 1: Kies uw ov-chipkaart.
Er zijn 2 soorten ov-chipkaarten:
- een persoonlijke ov-chipkaart
- een anonieme ov-chipkaart
Reist u veel, dan kunt u het beste een persoonlijke ov-chipkaart aanvragen.Deze biedt de meeste voordelen (vanaf 65 jaar of ouder heeft men recht op een leeftijdskorting, deze wordt alleen toegepast bij een persoonlijke ov-chipkaart).
Tevens kunt u voor € 10,- per jaar daluurkorting verkrijgen (40% korting voor reistijd na 09.00 uur).

Stap 2: Laad uw ov-chipkaart op:
Er zijn 2 manieren om uw ov-chipkaart op te laden:
1. Automatisch opladen: Bij een saldo onder de € 5,- wordt vanzelf een vast bedrag van uw     privérekening overgeboekt naar uw persoonlijke ov-chipkaart.
2. Zelf opladen: U kunt uw ov-chipkaart op diverse plaatsen opladen en activeren bijv. in stations en soms bij tabakszaken (Oplaadpunt bij AH Molenstraat). 

Stap 3: Check in als u instapt.

Stap 4: Check uit als u uitstap
t.
Reist u met de trein, laadt u uw ov-chipkaart dan met minimaal € 20,- op. Tevens moet u de ov-chipkaart, als u voor het eerst met de ov-chipkaart reist, op het station activeren.
Verdere informatie: www.ov-chipkaart.nl en bij de oplaadpunten.