A A

SOCIAAL WIJKTEAM SCHIJNDEL
bezoekadres: ’t Spectrum, Steeg 9, 5482 WN, Schijndel
tel: 14 0413, gevolgd door een keuzemenu
e-mail: info@meierijstad.nl
internet: www.meierijstad.nl

Inloopspreekuur: ma t/m vrij van 09.00 tot 11.00 uur (in ’t Spectrum)
Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij van 09.00 – 11.00 uur.
Indien geen medewerker direct beschikbaar is, wordt er een terugbelverzoek neergelegd
en wordt u later teruggebeld.
Het Sociaal Wijkteam en de Wmo
Hebt u vragen of loopt u tegen problemen aan op het gebied van zorg, welzijn, wonen, mobiliteit, werk of inkomen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam. Een medewerker gaat met u in gesprek om samen te bekijken wat voor u een passende oplossing is. We bespreken wat u zelf kunt doen samen met mensen uit uw netwerk. Als dat niet toereikend is, dan is er wellicht een voorziening nodig. Sommige voorzieningen zijn voor alle inwoners toegankelijk. Dat noemen we de algemene voorzieningen. Voor andere voorzieningen is een toekenning (beschikking) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig. Om de situatie goed in beeld te brengen kan er een zogenaamd “keukentafelgesprek” gepland worden.
Als u iemand uit uw eigen omgeving aan wilt laten schuiven bij het gesprek, graag! Er zijn ook onafhankelijke cliëntenondersteuners waarop u een beroep kunt doen. Hun gegevens staat verderop in deze gids (zie Hoofdstuk Maatschappelijke Dienstverlening pagina 45).
De overheid streeft ernaar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Iedereen die wil, moet mee kunnen doen aan de samenleving op een manier die bij hem of haar past. De gemeente helpt inwoners die dit niet op eigen kracht kunnen.

Wat wordt bedoeld met eigen kracht?
Met eigen kracht bedoelen we de mogelijkheden die mensen hebben om met hulp van hun omgeving problemen op te lossen. Wordt u geholpen door iemand uit uw omgeving, bijvoorbeeld een familielid, kennis of buurman (mantelzorger)? Dan wordt uw hulpvraag dus opgelost vanuit eigen kracht. Lukt het niet om op eigen kracht mee te doen, dan helpt de gemeente met een voorziening. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Het Sociaal Wijkteam onderzoekt samen met u wat u nodig heeft.

Wat betekent algemene voorziening?
Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn ontmoetingsactiviteiten in de woonservicecentra, de gemeentelijke duofiets locatie Laverhof (Mgr. Bekkershuis (073 2700, e-mail: receptiemb@laverhof.nl, de klussendienst, algemeen maatschappelijk werk of maaltijdservice. Voor een aantal van deze voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage, andere zijn gratis toegankelijk.

Wat betekent maatwerkvoorziening?
Een maatwerkvoorziening is een oplossing die specifiek is afgestemd op uw situatie. Een maatwerkvoorziening vanuit de WMO is pas aan de orde als er geen andere oplossingen zijn.
U heeft hiervoor een beschikking nodig vanuit de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn:
• Huishoudelijke hulp
• Begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding)
• Rolstoel
• Woningaanpassingen
• Vervoersvoorzieningen (scootmobiel, Regiotaxi met een Wmo-pas)
• Beschermd wonen
• Respijtzorg (logeren ter ontlasting van mantelzorgers bijvoorbeeld).
Voor bijna alle maatwerkvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan zal de medewerker van het Sociaal Wijkteam met u bespreken. Naast de hierboven genoemde zaken kunt u ook bij het Sociaal Wijkteam terecht voor een gehandicaptenparkeerkaart en/of gehandicaptenparkeerplaats.