A A

WERK & INKOMEN

Er is een breed pallet aan regelingen voor alle inwoners van Meierijstad ontwikkeld met voorzieningen voor allerlei kostensoorten, zoals bijzondere bijstand, tegemoetkoming in kosten vrijetijdsbesteding, extra vergoedingen voor ouders met kinderen of inwoners met hoge zorgkosten, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, hulp voor mensen met schulden.
De gemeente Meierijstad heeft verschillende mogelijkheden om mensen met weinig geld financieel te ondersteunen. Hierna leest u enkele voorbeelden.

Bijzondere bijstand (2020)
Criteria 2020: de inkomensgrens is maximaal 120% van het sociaal minimum. Dit is voor een alleenstaande (ouder) € 1.169,13 netto per maand excl. vakantietoeslag en excl.kind gebonden budget.
Voor gehuwden/samenwonenden € 1.670,18 netto per maand. excl. vakantietoeslag. Toegestane vermogen minder dan € 6.120,- bij alleenstaanden en minder dan € 12.240,- bij alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden.

Individuele bijzondere bijstand. 
Deze regeling heeft betrekking op een financiële tegemoetkoming in noodzakelijke kosten die iemand maakt in bijzondere situaties. Voorbeelden van bijzondere kosten zijn: eigen bijdragen medische kosten, tandarts, fysiotherapie, dieetkosten, personenalarmering, eigen bijdragen CAK, eigen bijdragen voor advocaatkosten/rechtsbijstand, bewindvoeringskosten, tijdelijk hoge woonlasten,reiskosten bij bijzondere omstandigheden (opname ziekenhuis gezinslid), babyuitzet, onvoorziene noodzakelijke verhuiskosten, inrichtingskosten.
E.e.a. als er geen voorliggende regeling is.

PC/computer regeling en regeling schoolkosten voor huishoudens met schoolgaand kind
4 tot 18 jaar (2019).
PC maximaal € 429,- per gezin 1 x per 5 jaar, en /of bij overgang naar het voortgezet onderwijs; Regeling tegemoetkoming schoolkosten bedraagt € 194,- per kind per jaar. 

Regeling duurzame gebruiksgoederen meerjarige minima. 
Dit is een regeling voor inwoners die langer dan 5 jaar op het minimum inkomensniveau leven,deze financiële tegemoetkoming is ter vervanging van een wasmachine, koelkast, gasfornuis of TV. (Inkomensgrens is 100% vanwege de aard van de kosten).

Collectieve zorgverzekering minima bij CZ/VGZ 
Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen en met (hoge) zorgkosten hebben de mogelijkheid zich te verzekeren met de Gemeentepolis.

Individuele Inkomenstoeslag (2019). 
Voor inwoners die langer dan 3 jaar op het minimuminkomensniveau leven met weinig perspectief op inkomensverbetering ontvangen jaarlijks een toeslag: € 579,- voor gehuwden, € 520,- voor alleenstaande ouders, € 406,- voor alleenstaanden.

Regeling Maatschappelijke participatie (2019). 
Om deel te kunnen deelnemen aan maatschappelijke-, sociale-, culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten is er voor inwoners een tegemoetkoming in kosten van vrije tijdsbesteding: € 194,- per volwassene per jaar, € 264,- per kind per jaar. Tegemoetkoming zwemlessen diploma ABC per kind max. € 600,-

Schuldhulpverlening. 
Voor inwoners met financiële problemen/schulden. De hulpverlening voldoet aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Samenwerkingsafspraken met vrijwilligers/budgetmaatjes van o.a. Welzijn de Meierij in Schijndel, de Hulpdienst Diaconie in Veghel.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 
Bij inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen wordt de aanslag voor gemeentelijke belastingen geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden.

Moeilijke formulieren? De Formulierenbrigade helpt! 
De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van formulieren voor allerlei zaken. Bel ze gerust, want de hulp is gratis. De formulierenbrigade helpt bij formulieren voor zaken als:
zorg- en huurtoeslag; bijzondere bijstand; collectieve aanvullende zorgverzekering; langdurigheidstoeslag; kwijtschelding gemeentelijke belastingen; kinderopvang en andere formulieren.

Formulierenbrigade Veghel 
Vrije inloop.
open:   Iedere werkdag van 9.00 tot 11.00 uur.
locatie: in het gemeentehuis in Veghel.

Formulierenbrigade Schijndel 
Vrije inloop:     melden bij de balie van Welzijn De Meierij,
tel: (073) 544 14 00.
open:   iedere donderdag van 9.00-11.00 uur.
locatie: in ’t Spectrum, in de spreekkamer van  Welzijn De Meierij, Steeg 9f.